Oversikt over våre godkjenninger                                                  

DSB - Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, elvirksomhetsregisteret

OneCo er gjennom sine selskaper registrert i Elvirksomhetsregisteret til DSB som installatør innenfor både høy- og lavspent.

Om DSB
DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.


Miljøfyrtårn

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter hjelper sertifiseringsordningen med å finne frem miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Miljøfyrtårn er med på å skape en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Klima og miljørapporten er tilgjengelig ved forespørsel.


Norwegian Communications Authority (NKOM)

OneCo selskaper som arbeider inn mot ekomnett er registrert hos NKOM som autorisert teleinstallatør (TIA) og/eller autorisert radioinstallatør (RIA).

Om NKOM

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester i Norge. NKOM er selvfinansiert, primært gjennom gebyr fra de det blir ført tilsyn med.


ISO-sertifisering

 

OneCo har selskaper med følgende ISO godkjenninger

  • ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 3834-2

OneCo Safe Yards AS er ISO 9001 godkjent

 


Acilles / Sellicha / Startbank

OneCo er gjennom sine selskaper registrert i basene som ligger under Achilles. Herunder basene Achilles JQS, Sellicha, StartBank.

Om Achilles / Sellicha
Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, evaluere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere verden over. Vi etablerer og administrerer kjøper-leverandør communities, og skaper sterke og langsiktige nettverk innen de sektorene vi er aktive. Våre tjenester for bærekraftige anskaffelser gir nye forretningsmuligheter for innkjøpere og leverandører, og bidrar samtidig til å redusere risikofaktorer i forsyningskjeden. Achilles ble etablert i Norge i 1990 og har i dag kontorer over hele verden. Vårt hovedkontor er i Abingdon, England.


TransQ

Om TransQ
TransQ kvalifikasjonsordning og leverandørregister er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske transportorganisasjoner. De deltakende organisasjonene bruker systemet for å få informasjon om og gjøre utvalg av leverandører ved anskaffelser av varer og tjenester. TransQ drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles. Les mer på: www.transq.com


Sentral godkjenning

OneCo er gjennom sine selskaper registrert hos Direktoratet for byggkvalitet med Sentral godkjenning som både søker, prosjekterende og utførende innenfor alle klasser.

Om Direktoratet for byggkvalitet / Sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet er sentral bygningsmyndighet, mens kommunen er den lokale bygningsmyndigheten. Direktoratet vurderer derfor ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende og utførende. OneCo er godkjent innenfor en rekke klasser som både som søker, prosjekterende og utførende.


Ex godkjent verksted

OneCo har Ex verksted godkjent av DNV Nemko Presafe.