DSC5449

Mål

OneCo skal gjennomføre alle sine aktiviteter på en slik måte at målet om null skader på personer og materiell nås, og at negativ påvirkning på miljø blir så liten som mulig.

Krav

_DSC4889

Vi skal integrere god HMS/Ytre miljø praksis i alle våre aktiviteter.

Vi skal drive et systematisk HMS/Ytre miljø arbeid i alle deler av konsernet.

Vi skal etablere konkrete mål, lage handlingsplaner og rapportere resultater.

Vi skal rapportere og følge opp uønskede hendelser, observasjoner og avvik og ta lærdom av disse ved kontinuerlig forbedring og erfaringsdeling.

Vi skal sørge for at tilstrekkelige ressurser og riktig kompetanse er tilgjengelig for å oppfylle eksterne og interne krav og for å nå våre mål.

Våre krav til HMS/Ytre miljø skal også gjelde for alle våre underleverandører og deres leverandører.

Vi skal implementere og etterleve styrende dokumentasjon og systemer som sikrer at politikkens mål og krav nås.

Vi skal ikke inngå kontrakter med mindre vi er sikre på at vi kan levere i henhold til lover og regler og interne HMS/Ytre miljø krav.

Vi skal kontinuerlig identifisere muligheter og implementere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative påvirkninger på det ytre miljø fra våre aktiviteter

Adferd

Vårt engasjement for HMS/Ytre Miljø er drevet av at vi tror alle uønskede hendelser kan forebygges.

Vi tar personlig ansvar for at alle våre kollegaer kommer trygt hjem hver dag.

Vi har alle ansvar for å skape trivsel, engasjement og et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Vi kommuniserer åpent og tillitsfullt utfordringer og resultater og vi deler beste praksis for å lære av hverandre.

Vi aksepterer ikke trakassering eller mobbing og sier aktivt i fra hvis vi ser eller selv opplever det​

Vi følger opp at våre leverandører minimum holder samme standard som oss selv på sitt HMS/Ytre miljø arbeid, og vi bruker HMS/Ytre miljø som evalueringskriteria ved valg av leverandører.

Vi setter oss inn i hvilke eksterne og intern krav som gjelder for aktivitetene vi utfører og etterlever disse.

Vi søker aktivt etter alternativer for å sikre at våre leveranser, tjenester og aktiviteter etterlater et så lavt klimaavtrykk som mulig

Adferd