Organisering

Konsernorg 08 21

OneCo er organisert for å gi størst mulig nærhet til kunder, marked og egne medarbeidere. Dette bidrar til leveranser med god kvalitet og høy innovasjonsevne.

Industrikonsernet OneCo tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen kjerneområdene elektro, automasjon og telekom. Vi går så bredt som vår kompetanse tillater innenfor elektro, automasjon og telecom  og tilstøtende segmenter, slik at vi kan skape synergier og raskt utnytte eller omstille oss til nye trender og endringer i markedet.

Sikkerhet

Telecom

El-kraft

Elektro næring

Automasjon

Marine & Offshore

Samferdsel

Fornybar energi

Hus og hjem

Tore Sjursen

Konsernsjef /CEO

+47 971 72 851
Send e-post

Patrik Johansson

Leder FO Sverige

+46735583563
Send e-post

Jens Ove Klev

CFO

91570901
Send e-post

Arnstein Moy

Konserndirektør Forretningsutvikling

+ 47 90 06 79 97
Send e-post

Kjell Arne Giske

Leder FO Technologies

+4748167370
Send e-post

Rune Smedås

Konserndirektør Tilbud og Kontrakt

+47 99 53 94 70
Send e-post

Espen Herlofsen

Innkjøps direktør

+47 91 83 24 98
Send e-post

Birthe Nordseth

HR direktør

+47 92 26 36 44
Send e-post

Finn Fauske

IT direktør

+47 91 71 38 85
Send e-post

Trygve B Thøgersen

Leder FO Elektro

+47 99 32 19 73
Send e-post

Geir Aronsen

Leder FO Telecom

+47 90567720
Send e-post

Are Omdal

Leder Forretningsområde Infra -

+47 95 08 66 39
Send e-post

Asbjørn Aase Abrahamsen

Manager Offshore Division, OneCo Safe Yards

+4790121029
Send e-post