Organisering

organisering august 2020

OneCo er organisert for å gi størst mulig nærhet til kunder, marked og egne medarbeidere. Dette bidrar til leveranser med god kvalitet og høy innovasjonsevne.

Industrikonsernet OneCo tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen kjerneområdene elektro og automasjon. Vi går så bredt som vår kompetanse tillater innenfor elektro og tilstøtende segmenter, slik at vi kan skape synergier og raskt utnytte eller omstille oss til nye trender og endringer i markedet.

IKT / Smart-teknologi

Telecom

El-kraft

Elektro næring

Automasjon

Marine & Offshore

Samferdsel

Fornybar energi

Hus og hjem

Marvin Jensen

Konsernsjef / CEO

+47 97 48 73 62
Send e-post

Tone Nupen

Økonomi / CFO

+47 98 21 67 60
Send e-post

Arnstein Moy

Konserndirektør Forretningsutvikling

+ 47 90 06 79 97
Send e-post

Trond Larsen

Teknisk Direktør

+47 97150737
Send e-post

Rune Smedås

Bid manager

+47 99 53 94 70
Send e-post

Knut Andersen

Konserndirektør prosjekt

+47 94 79 23 12
Send e-post

Espen Herlofsen

Innkjøps direktør

+47 91 83 24 98
Send e-post

Birthe Nordseth

HR direktør

+47 92 26 36 44
Send e-post

Finn Fauske

IT direktør

+47 91 71 38 85
Send e-post

Trygve B Thøgersen

Leder FO Elektro

+47 99 32 19 73
Send e-post

Geir Aronsen

Leder FO Telecom

+47 90567720
Send e-post

Are Omdal

Leder FO Samferdsel

+47 95 08 66 39
Send e-post

Kjell Arne Giske

Leder FO Technologies

+47 55 59 69 70
Send e-post

Asbjørn Aase Abrahamsen

Manager Offshore Division, OneCo Safe Yards

+4790121029
Send e-post