Organisering

OneCo er organisert for å gi størst mulig nærhet til kunder, marked og egne medarbeidere. Dette bidrar til leveranser med god kvalitet og høy innovasjonsevne.

OneCo orgkart

Industrikonsernet OneCo tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen kjerneområdene elektro, automasjon og telekom. Vi går så bredt som vår kompetanse tillater innenfor elektro, automasjon og telecom  og tilstøtende segmenter, slik at vi kan skape synergier og raskt utnytte eller omstille oss til nye trender og endringer i markedet.

Sikkerhet

Telecom

El-kraft

Elektro næring

Automasjon

Marine & Offshore

Samferdsel

Fornybar energi

Hus og hjem

Tore Sjursen

Konsernsjef/CEO

+47 971 72 851
Send e-post

Petter Schive

Adm. direktør Telecom

+47 97512062
Send e-post

Morten Harsem

Adm. direktør Elektro

+47 91310462
Send e-post

Kjell Arne Giske

Adm. direktør Technologies

+4748167370
Send e-post

Patrik Johansson

Adm. direktør OneCo Sverige

+46735583563
Send e-post

Are Omdal

Adm. direktør Infra

+47 95 08 66 39
Send e-post

Jonny Olsen

Adm. direktør Ocean

+ 47 91 91 22 88
Send e-post

Birthe Nordseth

Konserndirektør Org. og Bærekraft

+47 92 26 36 44
Send e-post

Stian Thorsrud

Kommunikasjonsdirektør


Send e-post

Geir Aronsen

Økonomidirektør/CFO

+47 90567720
Send e-post

Arnstein Moy

Konserndirektør Forretningsutvikling

+ 47 90 06 79 97
Send e-post

Rune Smedås

Konserndirektør Tilbud og Kontrakt

+47 99 53 94 70
Send e-post

Espen Herlofsen

Konserndirektør Innkjøp

+47 91 83 24 98
Send e-post

Finn Fauske

Konserndirektør IT

+47 91 71 38 85
Send e-post