Rapporter

OneCo_likestilling-2022

Les om vår likestilling og diskriminering aktivitets- og redegjørelses.

Likestilling og diskriminering

OneCo tar avstand fra enhver form for diskriminering, enten det er på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion eller andre forhold. OneCo jobber aktivt for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv hvor ingen av våre medarbeidere.

forside

Les vårt klimaregnskap og om hvordan vi jobber med bærekraft i OneCo.

Bærekraftsrapport 2022

Nøkkelen til varig endring og utvikling er å sørge for at vårt arbeid med bærekraft integreres i den daglige driften vår. I OneCo har vi over tid jobbet systematisk og målrettet med bærekraft, godt hjulpet av kundenes forventninger og våre egne ansattes engasjement.
dreamstime_xxl_186323841

OC Industrier AS er eierselskap der virksomheten omfatter å eie aksjer i selskaper o konsernet. Konsernledelsen er ansatt i OneCO AS, et datterselskap av OC Industrier AS

Årsrapport 2021

OC Industrier AS er eierselskap der virksomheten omfatter å eie aksjer i selskaper o konsernet. Konsernledelsen er ansatt i OneCo AS, et datterselskap av OC Industrier AS

Bærekraftsrapport 2021

Denne rapporten markerer en milepæl for OneCo. For første gang utgir vi en rapport som viser bredden i våre aktiviteter relatert til vårt felles ansvar for å skape en bærekraftig fremtid.

Bærekraftsrapport 2021

Denne rapporten markerer en milepæl for OneCo. For første gang utgir vi en rapport som viser bredden i våre aktiviteter relatert til vårt felles ansvar for å skape en bærekraftig fremtid.

_DSC5277

Les om vår likestilling og diskriminering aktivitets- og redegjørelses.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt

OneCo tar avstand fra enhver form for diskriminering, enten det er på grunn av kjønn, alder, rase, religion eller andre forhold. OneCo jobber aktivt for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv hvor ingen av våre medarbeidere – eller andre som utfører arbeid for OneCo – skal oppleve trakassering, mobbing eller negativ oppmerksomhet.