Samfunnsansvar

Samfunnsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility) handler mye om hvordan verdier blir skapt. OneCo er ikke bare opptatt av økonomiske forhold. Vi ønsker også å integrere både sosiale og miljømessige hensyn i vårt tankesett, strategi og daglige drift. Derfor vil alltid OneCos viktigste bidrag i det sammfunnsansvaret vi tar, være å skape bærekraftige arbeidplasser.

Formålet med vår interne fokus på samfunnsansvar er å fastsette kravene internt i virksomheten, og vise vei til god forretningspraksis og personlig adferd. Den daglige etterlevelsen skjer gjennom ansatte, styremedlemmer, underleverandører, innleide og andre som opptrer på vegne av OneCo og våre datterselskaper.

I OneCo skal vi følge gjeldende regelverk og ha høy etisk standard på det vi foretar oss. Dette skal forankres i vår bedriftskultur slik at kunder, leverandører konkurrenter og øvrige rundt oss har tillit til oss.

"Samfunnsansvar i OneCo" skal være med å veilede og sette klare grenser for hvordan vi skal opptre på vegne av konsernet innen for følgende temaer;

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Bærekraftig innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning
  • Innkjøp og leverandører

Alle ansatte oppfordres til å ta opp spørsmål knyttet til etiske problemstillinger. Ansatte, underleverandører eller andre som løfter frem eller varsler etiske problemstillinger skal vi sørge for blir ivaretatt på en god måte. Hos oss skal vi være bevisste på vårt samfunnsansvar og etiske veivalg.

Tore Sjursen
Konsernsjef

OneCo Utdanningsenter

OneCo Education Center

Les om OneCos engasjement  blant unge mennesker i Sri Lanka