FN Global Compact

 

OneCo støtter FNs Global Compact med sine 10 prinsipper for samfunnsansvar. Disse prinsippene dekker områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

OneCo skal alltid gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med disse ti prinsippene:

Menneskerettigheter

1.) Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

2.)  Sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd

Arbeidsstandarder

3.) Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,

4.)  Sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,

5.) Reelt bringe barnearbeid til opphør og

6.) Sette en stopper for diskriminering i forhold til ansettelse og yrke

Miljø

7.) Bedrifter skal støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer,

8.) Ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet i forhold til miljøet og

9.) Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Anti-korrupsjon

10.) Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser