OneCo Educational Center

Praktisk trenging på  frisørlinjen  på OneCo Educationale Ceneter

I tiden med konflikt mellom Tamilene og andre grupper på Sri Lanka var det mange unge mennesker som fikk flere utfordringer både psykisk, fysisk og ikke minst i forhold til familie. «Good Shepherd Sisters», en internasjonal organisasjon som driver humanitært arbeid så behovet og etablert et senter nord i Sri Lanka for å kunne tilby disse ungdommene hjelp.

I begynnelsen var det unge kvinner, hovedsakelig krigsforkjempere og
de som var sterkt berørt av krigen, som var målgruppen for sentret. Da krigen sluttet, ble tilbudet utvidet til også å ta inn unge kvinner fra hele Sri Lanka som har fysiske, psykologiske og følelsesmessig utfordringer.

Programmet som den enkelte gjennomgår varer i ett år og består bl.a av teamutvikling, personlig utvikling, lederutvikling og praktisk utdannelse innen jordbruk, transport, frisør, søm eller baking. Etter endt år går deltakere opp til en fagprøve som gir dem langt bedre muligheter for å
få jobb.

For 2018 er det tatt inn 23 elever på senteret. Mange av disse er sterkt preget av krig og bodde under ekstrem fattigdom.

OneCo har helt fra oppstarten av selskapet ønsker at Raushet – en av våre verdier - også skal komme til syne ved at vi bidrar utover vårt eget selskap.

Gjennom et samarbeid med BA/Sørlandets Elektro Engros har vi engasjert oss i skolesenteret, «OneCo Educational Center» for Tamiler nord i Sri Lanka.
Arbeidet drives på en måte som sammenfaller godt med våre verdier
og vår måte å forstå verdiskaping og utvikling. Her er det fokus på å hjelpe unge mennesker med et krevende utgangspunkt til å få seg en fagutdannelse og på den måte kunne ta styring på eget liv. Vi vil gjennom dette engasjementet også involvere ansatte, kunder og leverandører.

Også i dette prosjektet er OneCo er opptatt at utvikling skal skje:

  • Med utgangspunkt i den enkelte, kunde, leverandør og ansatt.
  • Vi begynner alltid der vi ER.
  • Vektlegging av at den enkeltes bidrar for å skape utvikling og verdier – entreprenørskap

Skolesenteret på Sri Lanka bygger på verdier vi kjenner oss godt igjen i.
De har en grunnleggende tro på at den enkelte ungdom har det som skal til for å håndtere livet sitt dersom rammebetingelsen er til stede.De mener at resultatene blir best ved å ta utgangspunkt i miljøet der ungdommene er vokst opp i. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp.

Vi deler også troen på verdien av å tenke og handle langsiktig.
For OneCo er det også gledelig at flere av våre leverandører ønsker å bidra på frivillig basis med produkter og tjenester til skoleprosjektet i Sri Lanka.

 

Arnstein Moy

Konserndirektør Forretningsutvikling

+ 47 90 06 79 97
Send e-post