Policy - Arbeidsforhold / rettigheter

 

OneCo skal ha et stabilt og godt forhold til våre medarbeidere. Våre handlinger og utøvelse av ledelse skal være basert på gjensidig respekt og verdighet. Våre medarbeidere skal tilbys ansettelsesvilkår som tilfredsstiller minimumskrav i nasjonal lovgivning, så vel som i relevante ILO konvensjoner.

Vi tilbyr et sunt og trygt arbeidsmiljø, og vi forplikter oss til å forbedre oss kontinuerlig.

  • OneCo aksepterer ikke diskriminering eller mobbing.
  • OneCo tilbyr like muligheter uansett rase, hudfarge, kjønn,nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet eller andre særpreg.
  • OneCo legger til rette for at ansatte, eller andre personer knyttet til OneCo, kan rapportere legitime bekymringer eller misnøye, på en slik måte at det sikrer riktig behandling og riktige tiltak, uten at den som rapporterer risikerer forfølgelse.
  • OneCo aksepterer ansattes rett til å opprette eller bli medlem av fagforeninger, i henhold til regler og praksis i de respektive land.
  • OneCo tilbyr opplæring og mulighet for utdanning som støtter opp om ansattes nåværende og fremtidige utviklingsplaner.
  • OneCo ansetter ingen under 15 år, eller under det gjeldende lands lovbestemte aldersgrense.
  • OneCo bruker ikke tvungen arbeidskraft, slaveri eller andre former for ufrivillig arbeidskraft på våre arbeidsplasser.
  • OneCo godtar ikke forhold som hindrer bevegelsesfrihet for de ansatte.