Policy - Miljø og ytre påvirkning

 

I OneCo skal vi jobbe aktivt med å minske og hindre negativ påvirkning på det ytre miljø der det er mulig, og oppfordrer kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Indikatorene tar for seg elementer av driften i OneCo som påvirker det ytre miljø. Indikatorene brukes også i Miljøtårnsertifisering som er standard standard sertifiseringsordning for miljø i OneCo.

Innsamling av informasjon for rapportering av miljøindikatorer baseres i utgangspunktet på informasjon fra fakturaer og forbruk målt i kroner/kwh/liter. For bedrifter som ikke eier eget bygg, eller som deler lokaler med andre bedrifter, kan det installeres målere for energiforbruk og utarbeides fordelingsnøkler for miljøbelastning som er rimelige for å reflektere det relative forbruket i den enkelte bedrift pr kontorplass.

I OneCo rapporterer vi på følgende indikatorer for miljøprestasjoner:

  • Avfall
    • Avfall, totalt og andel resirkulert
  • CO2-utslipp
    • CO2-utslipp i forbindelse med reiser og transport
  • Energiforbruk kontorbygg
  • Kjemikalieutslipp
  • Papirforbruk