Varsle oss

 

All varsling om ulovlig virksomhet, eller brudd på OneCo sine etiske retningslinjer skal tas alvorlig, og bli forsvarlig undersøkt.

Vi ønsker å ha en åpen og tillitsfull bedriftskultur, vi ønsker derfor at du tar kontakt med oss om du oppdager ulovlig virksomhet eller brudd på OneCo sine etiske retningslinjer.

Benytt mailen varsling@oneco.no. Alt som kommer inn via denne mailen vil tas på alvor og bli forsvarlig undersøkt. Som standard vil alle henvendelser håndteres konfidensielt om ikke annet er avtalt med den som melder.

Mailen går til den øverste ledelse i OneCo.