Våre verdier

Helt siden oppstarten i 2011 har vi hatt de samme verdiene:

6001_OneCo_Horten_1348

Langsiktighet

Vår drivkraft er langsiktig. Vi tror på verdien av langsiktige relasjoner med kunder og leverandører. Våre handlinger og leveranser skal ha troverdighet over lang tid. Vi skal være ønsket igjen som leverandør.

2

Lidenskap

Hos oss er det lov å være lidenskapelig opptatt av våre leveranser.  Vi vil dyrke de gode egenskapene som finnes i lidenskapen for å gi rom for engasjement, skapervilje og utholdenhet.

3

Raushet

Vi vet at mennesker som blir møtt med raushet blir gode lagspillere og strekker seg lengre enn det som kan forventes. Derfor er raushet viktig for oss.