Ombygging av Døvikfoss Kraftverk

OneCo Region Sør har inngått en kontrakt med VEO for leveranse av installasjonstjenester og materiell til ombyggingen av Døvikfoss Kraftverk. Døvikfoss Kraftverk eies av EB Kraftproduksjon, og er et elvekraftverk med en årlig produksjon på 109 GWh. Kraftverket ligger i Åmot i Modum og utnytter ett fall på 6 meter i Drammenselva.

OneCo Region Sør har inngått en kontrakt med VEO for leveranse av installasjonstjenester og materiell til ombyggingen av Døvikfoss Kraftverk.

Døvikfoss Kraftverk eies av EB Kraftproduksjon, og er et elvekraftverk med en årlig produksjon på 109 GWh. Kraftverket ligger i Åmot i Modum og utnytter ett fall på 6 meter i Drammenselva.

OneCo sin leveranse til dette prosjektet består i montasje av høyspenning apparatanlegg, kontrollanlegg, og komplett kabelinstallasjon til disse anleggene.