OneCo blir leverandør av Landis+Gyr energimålere

OneCo Vests AS har inngått avtale med Landis+Gyr om å være eneforhandler for energimålere i Norge. Denne avtalen styrker lokal betjening for Landis+Gyr`s teknologi i det norske markedet.

OneCo har allerede en solid erfaring med Landis+Gyr produkter, og dedikert personell vil bli ytterliggere kurset og kontinuerlig bistått av Landis+Gyr, for å yte den beste rådgivning til sluttkundene.

Avtalen dekker hovedsakelig salg og support av Industrielle og kommersielle målerene E650 og E850.

Samarbeidet har allerede resultert i ordrer og er med på å styrke OneCo sin satsing mot energibransjen.

OneCo kan stille med montasjeressurser for denne type målere, vi monterer i dag målere i de fleste kraftverkene som vi leverer, samt at vi igjennom rammeavtale med Statnett foretar utskifting av en stor andel målere over hele landet.

Landis+Gyr sine høyspentmålere er basert på velprøvd teknologi, hvor det tilbys høy grad av nøyaktighet under alle forhold. Målerne tilfredsstiller alle krav som markedet generelt setter til denne type utstyr og porteføljen og funksjonaliteten er kontinuerlig utviklet for å møte de økende markedskravene.

På sikt vil OneCo kunne tilby hele verdikjeden for høyspentmåler, fra leveranse av utstyr, montasje, innsamling av målerverdier samt drift og vedlikehold.

Kontaktperson: Erlend Guntveit
Tlf: 952 50 062 epost: erlend.guntveit@oneco.no

OneCo Vests har fokus på gode løsninger og produkter for våre kunder innen fornybar energi, industri, bygg samt vann og avløp. Gjennom våre verdier Langsiktighet - Lidenskap – Raushet,  ønsker vi  å være tydelige på hva kundene skal kunne forvente av oss.

Landis+Gyr er den ledende globale leverandøren av integrerte energi styrings løsninger for bedriftsmarkedet. Selskapet tilbyr en av de bredeste porteføljene av produkter og tjenester innen smart energimåling for bolig-, industri-, kommersiell og nettverkssektoren og tilbyr omfattende løsninger som danner grunnlaget for et smartere nett.