OneCo AS etablerer seg i Sverige og kjøper Enteka AB

OneCo AS etablerer seg i Sverige med ambisjon om å bli en langsiktig og solid leverandør til det svenske el-kraftmarkedet. Dette gjøres ved kjøp av Enteka AB (www.enteka.se) som med sine medarbeidere har lang erfaring i det svenske el-kraftmarkedet.

OneCo er idag godt etablert i Norge med 800 ansatte, en omsetning på 1,5 mrd NOK og med virksomhet innen følgende hovedområder:

  • Elkraft
  • Telecom
  • Infrastruktuer
  • Målesystemer (el, vann)
  • Automasjon, systemintegrator
  • Velferdsteknologi

Hovedelen av OneCo sin virksomhet i det norske markedet drives idag innen kritisk samfunns-infrastruktur som elkraft og telenettet. Ambisjonen er at OneCo Sverige AB skal ta en tilsvarende posisjon i det svenske markedet, samt tilføre det norske markedet erfaring, kompetanse og kapasitet til å kunne utvide aktiviteten i Norge på transmisjonsanlegg opp til 420 kV.

«Gjennom vår etablering og inntreden i det norske markedet har vi vist at vi har dekket et klart behov for en innovativ leverandør som OneCo. Jeg er overbevist om at vi kan ta samme posisjon i Sverige. Våre verdier Langsiktighet, Lidenskap og Raushet har vært et sterkt fundament for oppbyggingen av OneCo i Norge. Det er på samme måte vi nå vil møte våre svenske kunder, leverandører, partnere og ansatte» sier konsernsjef i OneCo, Marvin Jensen.

OneCo Sverige AB har ved etableringen en ordrereserve på 60. mill SEK, som i hovedsak kommer fra entreprenør- og servicemarkedet innen el-kraft. Dette kommer også til å være kjernevirksomheten og hovedfokus i etableringsfasen for OneCo Sverige.

I forbindelse med dette bytter Enteka navn til OneCo Kraftteknikk AB.

For videre informasjon kontakt:

Marvin Jensen                                                                                           Dag Andreasson

Konsernsjef | CEO                                                                                    Tiltredende VD OneCo Sverige AB

OneCo AS                                                                                                   Enteka AB

Tel.: +47-974 87 362                                                                                  Tel.:+46 708 633 579

marvin.jensen@oneco.no                                                                            dag.andreasson@enteka.se

 

Enteka AB er en installasjons-, teknikk- og service entreprenør med spesialistkompetanse innen eltransmisjon 52-420 kV.  Enteka har sertifisert personell for bryter testing, kabelkutting og kabelterminering opp til 550 kV.  Hovedkontoret er i Rosersberg, Stockholm.  Mer informasjon er å lese på www.enteka.se