OneCo fokuserer videre på vekst innen kjernevirksomheten

OneCo fokuserer videre på vekst innen kjernevirksomheten

Etter flere års vekst og en serie vellykkede oppkjøp vil OneCo i 2015 gjennomføre et sterkere fokus på kjernevirksomheten. Som et ledd i den videre strategien melder konsernledelsen om at et utvalg enheter nå selges ut til nye eiere.  OneCo har gjennomført en kraftig vekstambisjon på kort tid, der mye av veksten har kommet gjennom oppkjøp kombinert med solid organisk vekst.

Etter flere års vekst og en serie vellykkede oppkjøp vil OneCo i 2015 gjennomføre et sterkere fokus på kjernevirksomheten.Som et ledd i den videre strategien melder konsernledelsen om at et utvalg enheter nå selges ut til nye eiere.

OneCo har gjennomført en kraftig vekstambisjon på kort tid, der mye av veksten har kommet gjennom oppkjøp kombinert med solid organisk vekst. Oppkjøpene har vært en klar og vedtatt forutsetning og i samsvar med selskapet forretningsplan. Samtidig som oppkjøpene har tilført betydelige tillegg til kjernevirksomheten er det også noen gode og lovende enheter som ligger mer på utsiden av det som er OneCo sine primære forretningsområder.

Konsernet har derfor høsten 2014 gjort en vurdering av hvilke enheter det er naturlig å realisere og samtidig gjort en vurdering av hvilke aktører som kunne være en god eier for de enhetene som ikke kommer inn under kjernevirksomheten i den industrielle reisen videre.

– Det har vært viktig i strategiarbeidet å tilpasse OneCo til markedsutsiktene fremover, og samtidig være i forkant av tviklingen slik at vi er best mulig rustet for konkurransen og mulighetene i årene som kommer, sier konsernsjef Marvin Jensen. – Dette betyr større fokus på konsernets mest sentrale forretningsområder. OneCo vil fortsette sine ambisjoner og vekst innenfor kjerneområdene. Konsernet er i dag en av de ledende i bransjen og målet er å styrke OneCo sin posisjon ytterligere.

Det er sluttført avtaler om salg av utvalgte enheter til nye og seriøse eiere utenfor konsernet. Selskapene OneCo Samferdsel, OneCo Veidrift og OneCo Midt-Norge blir solgt samlet til Norvestor som en gruppering innenfor Infrastruktur. OneCo Products blir solgt til Jørgen Holmefjord AS.

– Utfallet av de forhandlinger har blitt avtaler som både OneCo, ansatte og nye eiere er godt tjent med. Konsernet har i tillegg fått realisert betydelige underliggende verdier, noe som forsterker den finansielle plattformen for videreutviklingen av OneCo, sier Jensen.

Gjennom de strategiske tiltakene ser ledelsen at grunnlaget for å videreutvikle forretningsplanen er styrket. OneCo sine kjerneaktivitet vil fortsatt være inne elektro, automasjon og mekatronikk innen markedsområdene:

-Bygg/anlegg
-Industri
-Elkraft
-Olje & Gass
-Telecom

Kontaktperson

Marvin Jensen  –  Konsernsjef
Mobil: 974 87362
E-post: marvin.jensen@oneco.no


Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.