OneCo fokuserer videre på vekst innen kjernevirksomheten

OneCo fokuserer videre på vekst innen kjernevirksomheten

Etter flere års vekst og en serie vellykkede oppkjøp vil OneCo i 2015 gjennomføre et sterkere fokus på kjernevirksomheten. Som et ledd i den videre strategien melder konsernledelsen om at et utvalg enheter nå selges ut til nye eiere.  OneCo har gjennomført en kraftig vekstambisjon på kort tid, der mye av veksten har kommet gjennom oppkjøp kombinert med solid organisk vekst.

Etter flere års vekst og en serie vellykkede oppkjøp vil OneCo i 2015 gjennomføre et sterkere fokus på kjernevirksomheten.Som et ledd i den videre strategien melder konsernledelsen om at et utvalg enheter nå selges ut til nye eiere.

OneCo har gjennomført en kraftig vekstambisjon på kort tid, der mye av veksten har kommet gjennom oppkjøp kombinert med solid organisk vekst. Oppkjøpene har vært en klar og vedtatt forutsetning og i samsvar med selskapet forretningsplan. Samtidig som oppkjøpene har tilført betydelige tillegg til kjernevirksomheten er det også noen gode og lovende enheter som ligger mer på utsiden av det som er OneCo sine primære forretningsområder.

Konsernet har derfor høsten 2014 gjort en vurdering av hvilke enheter det er naturlig å realisere og samtidig gjort en vurdering av hvilke aktører som kunne være en god eier for de enhetene som ikke kommer inn under kjernevirksomheten i den industrielle reisen videre.

– Det har vært viktig i strategiarbeidet å tilpasse OneCo til markedsutsiktene fremover, og samtidig være i forkant av tviklingen slik at vi er best mulig rustet for konkurransen og mulighetene i årene som kommer, sier konsernsjef Marvin Jensen. – Dette betyr større fokus på konsernets mest sentrale forretningsområder. OneCo vil fortsette sine ambisjoner og vekst innenfor kjerneområdene. Konsernet er i dag en av de ledende i bransjen og målet er å styrke OneCo sin posisjon ytterligere.

Det er sluttført avtaler om salg av utvalgte enheter til nye og seriøse eiere utenfor konsernet. Selskapene OneCo Samferdsel, OneCo Veidrift og OneCo Midt-Norge blir solgt samlet til Norvestor som en gruppering innenfor Infrastruktur. OneCo Products blir solgt til Jørgen Holmefjord AS.

– Utfallet av de forhandlinger har blitt avtaler som både OneCo, ansatte og nye eiere er godt tjent med. Konsernet har i tillegg fått realisert betydelige underliggende verdier, noe som forsterker den finansielle plattformen for videreutviklingen av OneCo, sier Jensen.

Gjennom de strategiske tiltakene ser ledelsen at grunnlaget for å videreutvikle forretningsplanen er styrket. OneCo sine kjerneaktivitet vil fortsatt være inne elektro, automasjon og mekatronikk innen markedsområdene:

-Bygg/anlegg
-Industri
-Elkraft
-Olje & Gass
-Telecom

Kontaktperson

Marvin Jensen  –  Konsernsjef
Mobil: 974 87362
E-post: marvin.jensen@oneco.no


Les mer om...

OneCo signerer milliardavtale med Telenor  

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, har signert en avtale med Telenor om levering av entreprenørtjenester for perioden 2025-2027, med opsjon for to års forlengelse. Avtalen innebærer at OneCo blir en av Telenors hovedleverandører for utbygging, drift og vedlikehold av nasjonal infrastruktur innenfor mobil- og fastnett. Målet for både Telenor og OneCo er…

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-