OneCo har inngått milliardavtale med Telenor

PM telenro avatale

OneCo-konsernet har spesialisert seg på telecom, automasjon, elkraft, elektroinstallasjon og sikkerhet, og har en betydelig kundemasse bestående av både offentlige og private aktører. En stor del av OneCo sine leveranser retter seg mot samfunnskritisk infrastruktur, noe også store deler av leveransene til Telenor bærer preg av. OneCo er ledende innenfor kommunikasjonstjenester med leveranser til flere sentrale aktører i markedet, og har lokasjoner i både Norge og Sverige. OneCo konsernet har ca. 3.000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 5 mrd. kroner.

– Vi er glad for å ha fått denne svært viktige avtalen på plass. OneCo har lenge vært en sterk samarbeidspartner for oss, og sammen går vi nå inn i en ny æra idet vi skal modernisere både fast- og mobilnettet i Norge. Telenor er nå rigget for rask utrulling av 5G og fiber, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

– Vi er stolte over å inngå denne avtalen med Telenor, og ser på tildelingen som en solid tillitserklæring. Denne avtalen bidrar til at vi kan fortsette den positive veksten og utviklingen OneCo har innenfor samfunnskritisk infrastruktur. Våre ansatte er særdeles opptatt av å levere kvalitet til våre kunder, og opplever derfor kvalitet som en stor driver i arbeidet rundt Telenoravtalen. – Vi er allerede i gang med å styrke laget i flere av våre regioner med nye medarbeidere som vil bli sentrale i leveransene både i forhold til denne kontrakten, og innenfor telecom-segmentet generelt. Denne tildelingen er en bekreftelse på vår strategi om å fremstå som en kvalitetsbevisst leverandør med høy leveringsevne kombinert med høy konkurransekraft, sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

Defa ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.