OneCo kjøper Keppel Norway

OneCo kjøper Keppel Norway

OneCo kjøper Keppel Norway AS. Keppel konsernet har som konsekvens av sin strategi over noe tid jobbet med å finne en aktør som kan overta virksomheten til Keppel konsernet i Norge, som er selskapet Keppel Norway AS. Keppel Norway er i dag en del av Keppel Offshore & Marine og har sin aktivitet rettet inn mot offshore markedet.

OneCo kjøper Keppel Norway AS. Keppel konsernet har som konsekvens av sin strategi over noe tid jobbet med å finne en aktør som kan overta virksomheten til Keppel konsernet i Norge, som er selskapet Keppel Norway AS. Keppel Norway er i dag en del av Keppel Offshore & Marine og har sin aktivitet rettet inn mot offshore markedet. Keppel opplyser at de er godt fornøyd med at det er inngått avtale med OneCo konsernet. Partene er overbevist om det vil være en god løsning både for nåværende eier, de som i dag jobber i selskapet og OneCo sine ambisjoner for videre utvikling. Keppel Norway vil etter transaksjonen være et norskeid selskap ved å være del av OneCo strukturen. OneCo overtar selskapet medio mai måned og selskapet skifter også navn ved overtakelsen.

OneCo vil kunne tilføre driften i Keppel Norway mye positivt som vil styrke virksomheten. Keppel Norway blir koblet til OneCo Contracting som er et av konsernets satsningsområder innenfor Olje og Marine. OneCo har en betydelig aktivitet innenfor Olje & Marine og har flere løpende avtaler samt er involvert i flere større prosjekter.

«OneCo Contracting alene har som mål å ha en årlig omsetning på rundt 500 MNOK. Selskapet i god rute til å nå dette målet. Det strategiske oppkjøpet som nå gjøres vil underbygge veksten og reisen ytterligere. » sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.
Avtalen mellom OneCo og Keppel innebærer at OneCo overtar 100 % av aksjene i Keppel Norway AS med tilhørende område, personell, utstyr, lokaler og pågående oppdrag.
Det er også tegnet en rammeavtale mellom Keppel og OneCo konsernet med tanke på videre serviceoppdrag, prosjekter og andre muligheter.

«For OneCo Contracting passer kjøpet av Keppel svært godt inn i vår strategi og satsing på oppgradering / modifikasjonsmarkedet for rigger og skip. Dette vil styrke vår posisjon og gir oss tilgang til både kompetanse, kapasitet og lokasjoner som vi har vært på jakt etter. Dette sammen med våre alliansepartnere gjør at vi nå kan være en svært komplett og konkurransedyktig uavhengig systemleverandør til våre kunder som i hovedsak vil være riggeiere, operatører og utstyrsleverandører» fortsetter Tor Gresaker.

Det er viktig for OneCo Contracting å videreføre dette sentrale baseområdet med tanke på industriell langsiktighet kombinert med påtrykk fra økene aktivitet hos de store kundene innenfor olje & marine segmentet i og utenfor regionen.
Plasseringen av basen er nesten like viktig som de fasilitetene OneCo nå kan tilby. Baseområdet ligger i hjertet av Vest-Norge, mellom Sandnes og Stavanger, hvor infrastruktur og distribusjonsapparat er godt etablerte. Med basen sikkert skjermet fra det åpne havet og med en seilingsavstand på bare 10 nautiske mil med ingen hindringer eller høydebegrensinger, posisjonerer vi oss bra innen olje og marine markedet.
Området har et totalt areal på 23.500 kvm med kaiområde på 200 m, verkstedhaller og kontor på samlet 5000 kvm.

Bjørn Rygg, styreleder og hovedaksjonær i OneCo AS gjennom sitt selskap BR Industrier er godt fornøyd med at OneCo overtar driften og aksjene i Keppel Norway AS. Han er overbevist om at dette vil bli et svært positivt tilskudd, ikke bare til OneCo, men til hele BRI-konsernet.
«Gjennom den nye strukturen skal vi skape ytterligere industri, vekst, arbeidsplasser og lønnsomhet. Det er vi nå godt posisjonert til.» utfyller Bjørn Rygg.

Etter overtagelsen vil det som i dag utgjør Keppel Norway sin organisasjon inngå i en felles organisasjon med OneCo Contracting som allerede har flere oppdrag i oppgraderingsmarkedet for rigger. Dette vil også føre til at selskapet vil bli driftet og utviklet med utgangspunkt i Sandnes/Stavanger regionen, der også all nødvendig beslutningsmyndighet vil ligge.

Området til tidligere Keppel Norway vil nå bli hovedkontoret til OneCo Contracting.

Les mer på : https://www.offshore.no/sak/35007_oneco_kjoeper_keppel_norway

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…