OneCo med ambisjoner

OneCo Telecom - Fløya

OneCo styrker sin posisjon ved at Møller-familiens investeringsselskap Katalysator blir majoritetsaksjonær i OneCo. Dette vil tilføre og sikre selskapet kompetanse og finansiell løfteevne

Helt fra oppstarten av OneCo i februar 2011, har ambisjonen vært å utvikle selskapet til en ledende entreprenør-leverandør av elektro- og telecomtjenester i Norge. En målsetning som langt på vei er nådd.

«Med en total årsomsetning på ca. 1,6 milliarder kroner og gode resultater, har OneCo med sine 900 ansatte absolutt oppnådd de målsetningene vi så langt har satt oss» sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.

OneCo har brukt sommeren og høsten til å stake ut kursen for de neste fem årene. En viktig del av den videre satsingen er å forsterke eiersiden med en industriell aktør som kan tilføre selskapet både kompetanse og finansiell løfteevne.

– Vi er stolte og glade for at Katalysator har valgt å gå tungt inn på eiersiden i OneCo. Katalysators kompetanse og syn på fremtiden passer perfekt med oss, og vi gleder oss til sammen å ta fatt på videreutviklingen av OneCo. Vi har store ambisjoner om å øke markedsandelene på de områdene vi er inne på, sier adm. direktør, Marvin Jensen i OneCo.

– Digitalisering og det grønne skiftet pågår for fullt og genererer høy aktivitet i mange bransjer. OneCo er et flott selskap som har fått til svært mye på kort tid. De er godt posisjonert for de mulighetene blant annet smartteknologi gir. I tillegg til elektro og automasjon, skal OneCo de neste årene satse ytterligere på samfunnskritisk infrastruktur som elkraft og telekom, sier Øyvind Schage Førde, styreleder i Møller-familiens holdingsselskap, Aars.
Investeringen i OneCo skjer gjennom Aars’ investeringsselskap, Katalysator. Aars omsatte for 28 mrd i 2017.

¬- OneCo har en god posisjon i det norske markedet innenfor elektrotjenester og meget dyktige ansatte som forvalter denne posisjonen. Katalysator blir en aktiv eier og støttespiller for ledergruppen. Det er betydelige muligheter for vekst innenfor mange segmenter og vi deler OneCo-ledelsens syn på de endringene bransjen står overfor, sier Jon Pran, administrerende direktør i Katalysator.

Katalysator blir majoritetseier OneCo. I tillegg skal ledelsen fortsatt ha en stor eierpost i selskapet.

BR Industrier har vært en solid bidragsyter i utviklingen av OneCo frem til der selskapet er i dag og ser dette som et riktig tidspunkt å selge seg ut for videre å fokusere på industriutvikling innenfor BR Industrier sine øvrige forretningsområder
– Det er viktig for oss å få med ledelse og ansatte videre i OneCo. De har lagt grunnlaget og har alle forutsetninger for å bygge selskapet videre, sier Øyvind Schage Førde.

Om Katalysator
Katalysator er et investeringsselskap i Holdingselskapet Aars, som også eier Møller Mobility Group og Møller eiendom. Katalysators portefølje består av langsiktige investeringer i skandinaviske virksomheter, som til sammen omsetter  for ca. 2 milliarder kroner og har 1 500 ansatte. Mer info:  www.aars.no  og www.katalysator.no

Kontaktpersoner:
Marvin Jensen
Konsernsjef OneCo
marvin.jensen@oneco.no
+47 974 87 362

Jon Pran
Managing Director Katalysator
jon@katalysator.no
+47 913 39 342

Øivind Schage Førde
Styreleder Aars
oyvind@aars.no
+47 452 56 555

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.