OneCo med AMS kontrakt utenfor Norge

Servicemontorer-Oneco-Sor

OneCo, et norsk industrikonsern med 800 ansatte og 1,5 milliarder i omsetning, spisser satsingen inn mot det skandinaviske AMS markedet. OneCo er i dag en tydelig aktør i den norske AMS markedet og jobber mot ca 50 norske nettselskaper med å ferdigstille de pågående prosjekter innenfor de rammene som er gitt av den norske regulator NVE. www.OneCo.no Ravdex er nettvirksomheten til nef Fonden, som har ansvaret for el nettet og distribusjon av elektrisitet, samt drift og vedlikehold av dette. Ravdex har ca. 17 000 nettkunder og er lokalisert nordøst på Fyn. www.ravdex.dk

OneCo skal sammen med partnere, levere en avansert AMS løsning for Ravdex sine ca 17 000 nettkunder. Mye av målerdataene skal kommunisere over nef sitt fiber nett og planlegges i parallell med nef Fiber A/S sin fiber utrulling. I tillegg til selve implementering av løsnningen, består avtalen også av en 15 års drift periode. Selve utrullingen av målere vil starte opp i September og tiden frem til det vil bli benyttet til prosjektforberedelser og system pilot.

-Vi i OneCo er stolt og ydmyke av å bli valgt som leverandør til Ravdex, dette er den første grunnsteinen for OneCo sin satsning utenfor Norge. Ambisjonen er at OneCo skal bli en markant aktør i marked for ″Smart metering″ i Skandinavia sier Per Jørgensen, Direktør forretningsutvikling i OneCo.

Fra venstre: Per Jørgensen - OneCo, Niels Mertz Rasmussen - nef Fonden, Ronny Brudeseth – OneCo, Marianne Eriksen – nef Fonden, Torben Larsen – Ravdex A/S og Jørgen Skov Rasmussen – nef Fiber A/S

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.