OneCo med AMS kontrakt utenfor Norge

Servicemontorer-Oneco-Sor

OneCo, et norsk industrikonsern med 800 ansatte og 1,5 milliarder i omsetning, spisser satsingen inn mot det skandinaviske AMS markedet. OneCo er i dag en tydelig aktør i den norske AMS markedet og jobber mot ca 50 norske nettselskaper med å ferdigstille de pågående prosjekter innenfor de rammene som er gitt av den norske regulator NVE. www.OneCo.no Ravdex er nettvirksomheten til nef Fonden, som har ansvaret for el nettet og distribusjon av elektrisitet, samt drift og vedlikehold av dette. Ravdex har ca. 17 000 nettkunder og er lokalisert nordøst på Fyn. www.ravdex.dk

OneCo skal sammen med partnere, levere en avansert AMS løsning for Ravdex sine ca 17 000 nettkunder. Mye av målerdataene skal kommunisere over nef sitt fiber nett og planlegges i parallell med nef Fiber A/S sin fiber utrulling. I tillegg til selve implementering av løsnningen, består avtalen også av en 15 års drift periode. Selve utrullingen av målere vil starte opp i September og tiden frem til det vil bli benyttet til prosjektforberedelser og system pilot.

-Vi i OneCo er stolt og ydmyke av å bli valgt som leverandør til Ravdex, dette er den første grunnsteinen for OneCo sin satsning utenfor Norge. Ambisjonen er at OneCo skal bli en markant aktør i marked for ″Smart metering″ i Skandinavia sier Per Jørgensen, Direktør forretningsutvikling i OneCo.

Fra venstre: Per Jørgensen - OneCo, Niels Mertz Rasmussen - nef Fonden, Ronny Brudeseth – OneCo, Marianne Eriksen – nef Fonden, Torben Larsen – Ravdex A/S og Jørgen Skov Rasmussen – nef Fiber A/S

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.