OneCo- med Nasjonal satsning på Velferdsteknologi

OneCo satser nå tungt i Norge gjennom "OneCo-Care Velferdsteknologi" for å benytte ny teknologi for å lette hverdagen for enkeltmennesker.

Det sies at «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker» Men teknologien er viktig for å implementere og skalere tjenestene, og realisere gevinster! OneCo har teknologien og kunnskapen som skal til for å implementere og skalere tjenestene, som gjør at kommuner kan hente ut positive effekter i dag og i fremtiden. Nå utvider vi vår satsning innen Velferdsteknologi Nasjonalt. Det er bygget opp et nasjonalt knutepunkt som gir muligheter for å tilby tjenester på en helt annen måte enn det som tidligere var mulig. Muligheten for å sy sammen løsninger fra flere produsenter, samtidig som vi kan nyttiggjøre oss av eksisterende informasjon som ligger i fagsystemer, gir trygghet og forenkler hverdagen for brukere og ansatte.

OneCo tilbyr tjenestebaserte moduler innenfor:

  • Institusjon
  • Hjemmeboende
  • Pårørende
  • Responssenter