OneCo med ny kjempekontrakt for AV leveransene til Livsvitenskapsbygget

livsvitenskapsbygg

«OneCo har inngått en ny og spennende kontrakt med Statsbyggs prosjekt for Livsvitenskapsbygget. Vi er glade for tilliten på en kontrakt til ca 68 Mnok og sammen med AV Design gleder vi oss over en unik mulighet med å bidra til samspill og sluttresultat sammen med brukere, arkitekt og andre fag», sier Stellan Johansen.

Med et tett samarbeid mellom OneCo og AV Design er arbeidet med leveransene i samspill og planfasen i prosjektet alleredei gang. OneCo er merkantil og prosjektførende part, og AV Design faglig prosjekterende. OneCo og AV Design vil sammen levere et enda bedre produkt og ytelser av svært god kvalitet. Teamet som er satt sammen for dette prosjektet er erfarent, fremoverlent, engasjert og ser på arbeidet med stor motivasjon og iver. Prosjektgjennomføringen ved Livsvitenskapsbygget er nytenkende og moderne, og utføres med Lean prosjektledelse.
OneCo og AV Design ser fordelene ved å delta i et slikt prosjekt, da fremtiden avhenger av miljøriktig, kostnadseffektiv og nøyaktig bygg drift.
«Som AV-leverandør er det sjeldent en får muligheten til å påvirke løsningene så tidlig i prosjektet, noe som gir rom for en helt ny form for samspill og gode løsninger i prosjekteringen. Dette er noe vi ønsket og som vil muliggjøre bedre og fremtidsrettede løsninger. Få om noen kan erindre å tidligere ha sett AV-leverandøren kunne posere foran byggegropa eller i fruktbare dialoger med arkitekter allerede i prosjekteringsfasen. Dette er en prosess vi er stolte av å delta i og ser frem til å bære i mål – og forhåpentligvis vil ligge til grunn for framtidige byggeprosjekter», sier Stellan Johansen Divisjonsleder IKT i OneCo!
«Vi er glade for å ha vunnet frem med vårt anbud. Det er en tillitserklæring og et viktig ansvar å få levere det som skal til for et godt undervisningsmiljø for fremtiden», tilføyer Stellan Johansen.
OneCo har fra før Elektro, IKT, Sikkerhet, Lås og Solcelle leveranse på samme bygg.


Prosjektet Livsvitenskap består av et bygge- og et brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis kostnadsramme (eks mva) på 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Oppstart for grave- og grunnarbeidene var 1. kvartal 2019 mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvår 2024.
Prosjektets plassering er i Gaustadbekkdalen Nord i Oslo. Tomten er på 35.505 kvm. Byggets BTA er 66.710 kvm, fordelt på opptil 9 etasjer.

Infofilm om LVB prosjektet

Pressemelding fra Statsbygg

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.