OneCo med ny og viktig rammeavtale for leveranse av Alarm og Adgangskontroll til DSS.

27regjeringsparkenablokken2 (1)

OneCo har inngått en ny og spennende kontrakt. Denne gangen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) for regjeringskvartalet. OneCo  har brukt tiden effektivt og bygget opp en solid sikkerhetsavdeling i Oslo. Avtalen løper over flere år og utgjør en samlet omsetning i størrelsesorden pluss 100 millioner kroner. OneCo vil være med å levere store deler av dette.

Vi er takknemlig for tilliten, og vi gleder oss over en unik mulighet og vi vil bidra til å sikre regjeringens bygningsmasse i henhold til gjeldende trusselsituasjon mange år fremover. Det har vært et stort mål for OneCo å bli en sikkerhetsleverandør til DSS. Vi har jobbet hardt og målrettet for å oppnå dette, sier en stolt Stellan Johansen, Divisjonsleder IKT i OneCo!

Vi er glade for å ha nådd frem med vårt tilbud. Det er en tillitserklæring og signerer rammeavtale med DSS, tilføyer Jahn Gulbrandsen. Vi er sikre på at vår lange erfaring innen høysikkerhet vil bidra til gode leveranser. Vi gleder oss til å utvikle et godt samspill med høyt kompetent og erfarent sikkerhetsmiljø i DSS.

DSS har ansvaret for anskaffelse, drift og vedlikehold av ulike felles sikkerhetssystemer for Statsministerens kontor og departementene.
DSS er en forvaltningsetat underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har ca 700 ansatte.

 

Til stede ved signering.

Fra DSS, Erik Hope Direktør – Are Langaard Jensen Avdelingsdirektør for sikkerhetstjenester – Bjarne Dag Astor Seksjonssjef DSS – Lars Nordseng Seniorrådgiver DSS – Lise Engerud Seniorrådgiver innkjøp DSS
Fra OneCo, Kjell Arne Giske Administrerende Direktør – Stellan Johansen Divisjonsleder IKT – Jahn Gulbrandsen Salgssjef Sikkerhet

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.