OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo_TEAMSback_Mast

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024.

I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd. Virksomheten har nylig styrket satsingen på kunde og marked nasjonalt, og vil i tillegg opprette en egen forretningsenhet for å ivareta regionale og lokale kunderelasjoner.

- Det viktigste vi oppnår med dette er en bedre kundereise for våre kunder. På sikt vil disse endringene sikre oss dypere innsikt i kundenes behov og forventninger og gi kundene en verdiøkning, sier Petter Schive, administrerende direktør i OneCo Networks. 

Skal bli Norges beste telekomentreprenør 

Målet er at kundene skal oppfatte OneCo Networks som Norges beste telekomentreprenør.

- Målet er at kundene skal oppleve oss som enkel å handle med og alltid få leveranser med konsistent kvalitet, pålitelighet og forutsigbarhet. Vi skal ligge i forkant, fokusere på kundenes behov og aktivt utvikle vår kompetanse og våre tjenester deretter, sier Schive.

For å nå dette skal virksomheten fokusere på å skape helhetlige og friksjonsfrie kundeopplevelser.

- Omstillingen vil styrke vår evne til å levere enhetlig over hele landet. Den vil også legge bedre til rette for å jobbe med kontinuerlig forbedring og innovasjon. I bunn ligger styrkene vi allerede har som en seriøs, sikker, erfaren og kompetent aktør, som tar de store spørsmålene som HMS, mangfold og bærekraft på alvor. Disse kvalitetene skal vi fortsette å bygge på, og de skal bli noen av våre sterkeste konkurransefortrinn i årene som kommer, sier Schive.

Effektivisering for å sikre bærekraftig utvikling 

Høy makroøkonomisk usikkerhet bidrar til mindre investeringer i teleteknisk infrastruktur. Dette påvirker også OneCo Networks, som opplevde redusert omsetning i 2023. Prognoser for 2024 viser at markedet fortsatt vil være preget av lavere aktivitet. Høy konkurranse og prispress fordrer effektive prosesser og høy produktivitet, noe som krever at virksomheten justerer sin kapasitet i tråd med markedsendringene.

- Alle ansatte ble informert 3. januar om at anslagsvis 150 medarbeidere blir overtallige i den nye organisasjonen. Dette var en vanskelig avgjørelse å ta, men som flere andre i bransjen kommer vi dessverre ikke utenom bemanningsreduksjon for å sikre fremtidig konkurransekraft og lønnsomhet, sier Schive. 

- Noe av overkapasiteten vil dekkes av naturlig avgang, som ikke blir erstattet. I tillegg har vi besluttet å tilby økonomisk kompensasjon og pensjonsveiledning til ansatte over 62 år, for å sikre mest mulig frivillig avgang og færrest mulig oppsigelser. Situasjonen er krevende for mange av våre trofaste kollegaer og vi er opptatt av å gjennomføre en best mulig prosess for å hjelpe de som blir berørt, sier Schive.

 

For mer informasjon, kontakt:

  • Petter Schive, administrerende direktør OneCo Networks: petter.schive@oneco.no.
  • Stian Thorsrud, kommunikasjonsdirektør OneCo: stian.thorsrud@oneco.no.