OneCo overtar produksjons-virksomheten til Cargotec i Kr.sand

OneCo overtar produksjons-virksomheten til Cargotec i Kr.sand

Fra 01. 01. 2013 overtar OneCo driften av produksjonsanlegget til Cargotec i Kristiansand.

Fra 01.01.2013 overtar OneCo driften av produksjonsanlegget til Cargotec i Kristiansand. Cargotec har som konsekvens av sin strategi over noe tid jobbet med å finne en aktør som kan overta og drive videre aktiviteten knyttet til produksjon og sammenstilling av sitt utstyr på sitt anlegg i Vågsbygd. Cargotec har nå landet avtale for dette med OneCo konsernet.

«Cargotec har i dag et produksjonsanlegg knyttet til sammenstilling av vårt utsyr som ikke er tilpasset vårt behov. Vi har derfor over en tid jobbet med å finne en løsnings der vi fortsatt kan ha vesentlig del av produksjonen i Kristiansand og dermed få den ønskede nærheten til produksjonen. Vi er derfor svært fornøyd med at vi nå er blitt enige om en avtale med OneCo. Vi er overbevist om at dette vil være en god løsning både for oss og de som i dag jobber i den delen av vår organisasjon som blir berørt av dette. OneCo vil kunne tilføre driften mye positivt som vil styrke aktiviteten og dermed sikre arbeidsplassene og utviklingen av disse på en bedre måte en det Cargotec vil være i stand til. Samtidig vil Cargotec kunne konsentrere seg om sin kjerneaktivitet som er utvikling, engineering og salg» sier Tom Harald Svennevig i Cargotec Norway.
Avtalen mellom OneCo og Cargotec innebærer at OneCo overtar medarbeidere, utstyr, lokaler og pågående oppdrag. Også leieavtalen på verftsområdet overføres til OneCo.

«For OneCo er overtagelsen av Cargotec sin produksjon et viktig ledd for innfrielse av vår strategi og satsing innen offshore / marine. Avtalen vil styrke vår posisjon og gi oss tilgang til både kompetanse, kapasitet og lokasjoner som vi lenge har vært på jakt etter. Produksjonen vil sammen med kompetansen til våre alliansepartnere gjøre at vi nå styrker vår posisjon som en svært konkurransedyktig leverandør til våre kunder som i hovedsak vil være rigg- og skipseiere samt utstyrsleverandører» sier Marvin Jensen, konsernssjef i OneCo.
For å sikre høyt fokus på drift og utvikling av den aktiviteten som nå overføres til OneCo vil det inngå i et eget selskap, OneCo Offshore Services AS. Selskapet administrerende direktør vil være Johnny Drange. Han har lang fartstid inne dette forretningsområdet.

Tidligere i år kjøpte OneCo den norske virksomheten til Keppel, Keppel Norway AS i Sandnes. Fra å operere med negative tall de siste årene – er nå de økonomiske resultatene snudd til gode leveranser for dette selskapet. Selskapet opererer nå under navnet OneCo Contracting.
«Lokasjonen i Kristiansand vil sammen med lokasjonene i Sandnes sikre at vi innen Offshore og Marine, har betydelig produksjonskapasitet og kompetanse til å håndtere store og kompliserte leveranser- hvor flere tekniske disipliner er representert», avslutter Jensen.
Verftsområdet har alt av fasiliteter og ligger geografisk godt plassert blant Offshore næringen på Sørlandet

Om OneCo
OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne olje & gass, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er også å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen. OneCo har i dag rundt 600 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1 mrd. og har lokasjoner i Kristiansand, Grimstad, Sandnes, Bergen, Trondheim, Oslo, Drammen og Billund i Danmark.
Fakta om området
– Beliggende på Andøya i Kristiansand
– Gode havneforhold og kort avstand til flyplass (KRS) og ferjehavn
– ISPS godkjent internasjonal havn
– Løftekapasitet, 600 tonn ved mammut kranen (2 x 90 ton på 2 stk. kaikraner)
– Testfundamenter på landsiden med kapasitet på over 2 x 9000 ton/meter
– Dokkingskapasitet (185 x 35 meter) for utskiping med av lekter eller skip
– Innendørs montasjehaller med stor krankapasitet

KONTAKTPERSON
Marvin Jensen
Adm direktør
OneCo AS
Mobil: 974 87 362


Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…