OneCo overtar Teksal Hineco

dumy1

OneCo AS har kjøpt alle aksjene i Teksal Hineco.  Teksal er en nasjonal og internasjonal leverandør av elektro- og automasjonstjenester.  I tillegg har selskapet utviklet flere produkter knyttet til disse fagdisiplinene.

OneCo AS har kjøpt alle aksjene i Teksal Hineco. Teksal er en nasjonal og internasjonal leverandør av elektro- og automasjonstjenester. I tillegg har selskapet utviklet flere produkter knyttet til disse fagdisiplinene.

Ambisjonen til OneCo er å bli et ledende nordisk industrikonsern innen de markedsområdene selskapet opererer i. OneCo vil i hovedsak levere produkter og tjenester innen automasjon, instrumentering, elektro og elkraft. Markedsområdene vil være:

– Olje & Gass
– Bygg & Anlegg
– Industri
– Infrastruktur
– Fornybar Energi

Gjennom sammenslåingen vil nå både Teksals og OneCos kunder oppleve et utvidet produkt og tjenestetilbud. Aktiviteten mot Olje & Gass er allerede økt vesentlig og selskapet er engasjert i flere større prosjekter både på engineering, prosjektledelse og montasje. Det samme gjelder området el-installasjon innen Bygg & Anlegg.

Selkapet vil også forsterke sin posisjon innen fornybar energi, der aktiviteten mot småkraft og vindkraft blir prioritert. I tilegg til automasjon knyttet til småkraft vil OneCo nå kunne påta seg større deler av prosjekter som bl.a. også innbefatter bygging av linjenettet knyttet til kraftstasjoner.

OneCo vil etter disse transaksjonene være ca. 300 ansatte og ha en forventet omsetning i 2011 på ca. 500 mill kr med lokasjoner i Rogaland, Agder, Drammen/Oslo, Trøndelag og Hordaland.

– Vi har nå fått etablert en solid industriell plattform for å videreutvikle selskapet. Med bl.a. BR Industrier og tidligere Sense-gründere på eiersiden, har vi sikret både kompetanse, nettverk og kapasitet med på laget som er svært bra for oss, sier konsernsjef Marvin Jensen. Gjennom BR Industriers eierposisjon vil OneCo inngå som en del av BR Industrier konsernet.

Målet for selskapet er allerede i 2012 å være rundt 1 mrd. i omsetning.

Fra 01.06.2011 vil selskapsstrukturen i OneCo være som følger:

Følgende selskap vil bli organisert i OneCo E & A AS:
– OneCo Teksal Sør-Vest AS
– OneCo Teksal Midt AS
– OneCo Teksal Vest AS
– OneCo Teksal Øst AS
– OneCo Teksal Ryfylke AS
Kontaktperson for mer informasjon: Konsernsjef Marvin Jensen tlf: +47 974 87362

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.