OneCo regionaliseres for videre løft

OneCo regionaliseres for videre løft

OneCo har helt fra starten i februar 2011 hatt en klar målsetning om å bygge et nordisk industrikonsern basert på markeder innen Olje & marine, Infrastruktur, Industri, Bygg og Fornybar energi. Det er nå gått tre år siden oppstart og konsernet har gjennom sterk organisk vekst og oppkjøp fått et solid fundament som en produktuavhengig systemintegrator i flere markeder. Konsernet har i perioden hatt en samlet omsetning på rundt 3 mrd.

OneCo har helt fra starten i februar 2011 hatt en klar målsetning om å bygge et nordisk industrikonsern basert på markeder innen Olje & marine, Infrastruktur, Industri, Bygg og Fornybar energi. Det er nå gått tre år siden oppstart og konsernet har gjennom sterk organisk vekst og oppkjøp fått et solid fundament som en produktuavhengig systemintegrator i flere markeder. Konsernet har i perioden hatt en samlet omsetning på rundt 3 mrd.

«Utsikten for 2014 ser også gode ut, hvor vi regner med en omsetning på omkring 2 mrd og et normalresultat på rundt 5-6%, forteller Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.
«Men selv om vi har en god ordrereserve vet vi at 2014 og årene fremover vil kreve målrettet arbeid. Derfor fortsetter vi arbeidet med å utvikle OneCo for å møte disse mulighetene, fortsetter Jensen.
Han forteller at det nå gjøres et arbeid med å samle kompetanse og kapasitet i regioner. Regionene vil i stor grad bestå av store enkeltenheter under samme selskap og ledelse. På denne måten vil konsernet lettere kunne tilby kundene totalløsninger og samtidig fremstå med større gjennomføringskraft og fleksibilitet.
I region Øst er dette arbeidet nå gjort, hvor alle selskapene som leverer innen elektro-bygg, telecom, automasjon og tavle nå er samlet i OneCo Elektro AS som har rundt 150 ansatte med en forventet omsetning på ca. 200 millioner.
I region Sør samles all aktivitet i OneCo Sør AS. Regionen vil bli en totalleverandør som kan tilby elektro, automasjon, elkraft, hydraulikk og mekaniske fag til sine kunder. Kompetansen og profilen er allerede blitt godt mottatt i markedet. Region Sør vil nå ha en årlig omsetning på rundt 350 mill. NOK og ha omkring 200 ansatte.
I region Vest, Hordaland og Bergen, er det meste av aktiviteten allerede samlet i OneCo Technologies AS. Regionen vil ha en forventet omsetning på ca. 450 mill. NOK og rundt 400 ansatte.
I region SørVest, Sandnes/Stavanger-regionen, vil de store enhetene OneCo Vests AS og OneCo Contracting slåes sammen til OneCo Vests. Dette vil øke OneCo sin konkurransekraft i regionen ved å forsterke sin posisjon som produktuavhengig totalleverandør av utstyr og kan levere systemintegrerte løsninger på elektro, automasjon, hydraulikk og mekanisk. Regionen vil ha en årlig omsetning på rundt 420 mill. NOK og være omkring 200 ansatte
Det etableres også en region for Midt/Nord. Denne regionen tar utgangspunkt i den aktiviteten vi har i OneCo Midt-Norge.
I tillegg til de fem regionene samles satsingen innen samferdsel under markedsenhet Nasjonal Samferdsel. I denne vil selskapene OneCo Veidrift og OneCo Samferdsel inngå som operative enheter. Nasjonal Samferdsel vil omsette for rundt 300 millioner i 2014 og ha omkring 150 ansatte.
Med denne regionaliseringen er konsernet rigget for neste løft mot 3-4 mrd, avslutter Jensen.
Med disse justeringene vil OneCo nå møte markedet først og fremst gjennom de regionale markedsenhetene som ledes av:
Region Øst: Leder: Bård Nielsen
Region Sør: Leder: Frank Iglebæk
Region Sør Vest Leder: Arne Riise
Region Vest: Leder: Eivind Bøe
Region Midt / Nord Leder: Arnstein Moy
Nasjonal Samferdsel Leder: Jan Tore Klemmetsen

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…