OneCo Services på Ormen Lange

OneCo Services på Ormen Lange

Nyhamna Extension Project er et oppgraderingsprosjekt av eksisterende Ormen Lange-anlegget, for å forberede mottak av olje og gass fra Aasta Hansteen Field Development, og senere også fra Lindorm og Draugen etter oppgradering.

Nyhamna Extension Project er et oppgraderingsprosjekt av eksisterende Ormen Lange-anlegget for å forberede mottak av olje og gass fra Aasta Hansteen Field Development, og senere også fra Lindorm og Draugen etter oppgradering.

Statoil vil bygge en ny rørledning på 480 km fra Aasta Hansteen-feltet til Ormen Lange, Aukra.
Nyhamna Extension prosjektet vil kreve installasjon av en off ekstra eksportkompressor, to  booster kompressorer, tre  flere målestasjoner og omfattende byggearbeid med veier og en ny kompressor bygning.

Totalvekt på nytt utstyr som skal installeres, bulk materialer inkludert, er på ca 15 000 tonn. A / S Norske Shell har planlagt for 3 nedstengninger, ett per år i 2014, 2015 og 2016.

For å redusere eventuelle varmt arbeid mens anlegget er i drift, er det prosjektets mål å modularise / prefabrikkere så mange som mulig av installasjonen objekter.

«Oneco Services utfører for ABB elektro installasjonen på anlegget, og er i dag engasjert med ca 30 pers, fordelt på prosjekt ledelse, formenn, og montører. Alle som jobber i prosjektet går en 14-21 rotasjon.  Vi får også gode tilbakemelding  fra våre folk på at arbeide er et interessant og artig prosjekt å få delta på, i tillegg til at der godt lagt til  rette trenings muligheter om kvelden skulle bli ledigAnlegget ligger ca en times kjøring fra Molde» sir Arild Wikøren, daglig leder i OneCo Service.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.