OneCo Services på Ormen Lange

OneCo Services på Ormen Lange

Nyhamna Extension Project er et oppgraderingsprosjekt av eksisterende Ormen Lange-anlegget, for å forberede mottak av olje og gass fra Aasta Hansteen Field Development, og senere også fra Lindorm og Draugen etter oppgradering.

Nyhamna Extension Project er et oppgraderingsprosjekt av eksisterende Ormen Lange-anlegget for å forberede mottak av olje og gass fra Aasta Hansteen Field Development, og senere også fra Lindorm og Draugen etter oppgradering.

Statoil vil bygge en ny rørledning på 480 km fra Aasta Hansteen-feltet til Ormen Lange, Aukra.
Nyhamna Extension prosjektet vil kreve installasjon av en off ekstra eksportkompressor, to  booster kompressorer, tre  flere målestasjoner og omfattende byggearbeid med veier og en ny kompressor bygning.

Totalvekt på nytt utstyr som skal installeres, bulk materialer inkludert, er på ca 15 000 tonn. A / S Norske Shell har planlagt for 3 nedstengninger, ett per år i 2014, 2015 og 2016.

For å redusere eventuelle varmt arbeid mens anlegget er i drift, er det prosjektets mål å modularise / prefabrikkere så mange som mulig av installasjonen objekter.

«Oneco Services utfører for ABB elektro installasjonen på anlegget, og er i dag engasjert med ca 30 pers, fordelt på prosjekt ledelse, formenn, og montører. Alle som jobber i prosjektet går en 14-21 rotasjon.  Vi får også gode tilbakemelding  fra våre folk på at arbeide er et interessant og artig prosjekt å få delta på, i tillegg til at der godt lagt til  rette trenings muligheter om kvelden skulle bli ledigAnlegget ligger ca en times kjøring fra Molde» sir Arild Wikøren, daglig leder i OneCo Service.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.