OneCo sikrer Oslo trafikken

OneCo sikrer Oslo trafikken

Den 27. mai 2013 signerte OneCo Samferdsel AS kontrakt for drift- og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. Kontrakten ble signert med Statens Vegvesen Region Øst.

Den 27. mai 2013 signerte OneCo Samferdsel AS kontrakt for drift- og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. Kontrakten ble signert med Statens Vegvesen Region Øst.

«Kontrakten er en stor og betydelig kontrakt for OneCo Samferdsel AS. Den ble vunnet i konkurranse med mange gode konkurrenter. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen elektro hovedsakelig i tuneller med tilhørende dagsoner. Det er totalt 33 tunneler som inngår i kontrakten», sier en godt fornøyd daglig leder, Øystein Stebekk.

Kontrakten og OneCo sitt ansvar for anleggene starter 1. september. Selskapet vil de neste fem årene da sikre og ha ansvar for at lys og annen elektro fungerer i tunnelene rundt hovedstaden.

Bildetekst:
Signering av avtale. Tilstede Eirin Torgersen(midten), seksjonsleder Akershus / SVV og Trond Holtvedt (f.h), seksjonsleder Oslo / SVV, sammen med Øystein Stebekk (f.v), daglig leder OneCo Samferdsel AS.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.