OneCo sikrer Oslo trafikken

OneCo sikrer Oslo trafikken

Den 27. mai 2013 signerte OneCo Samferdsel AS kontrakt for drift- og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. Kontrakten ble signert med Statens Vegvesen Region Øst.

Den 27. mai 2013 signerte OneCo Samferdsel AS kontrakt for drift- og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. Kontrakten ble signert med Statens Vegvesen Region Øst.

«Kontrakten er en stor og betydelig kontrakt for OneCo Samferdsel AS. Den ble vunnet i konkurranse med mange gode konkurrenter. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver innen elektro hovedsakelig i tuneller med tilhørende dagsoner. Det er totalt 33 tunneler som inngår i kontrakten», sier en godt fornøyd daglig leder, Øystein Stebekk.

Kontrakten og OneCo sitt ansvar for anleggene starter 1. september. Selskapet vil de neste fem årene da sikre og ha ansvar for at lys og annen elektro fungerer i tunnelene rundt hovedstaden.

Bildetekst:
Signering av avtale. Tilstede Eirin Torgersen(midten), seksjonsleder Akershus / SVV og Trond Holtvedt (f.h), seksjonsleder Oslo / SVV, sammen med Øystein Stebekk (f.v), daglig leder OneCo Samferdsel AS.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.