OneCo styrker laget

Kilimanjaro

OneCo ble etablert i 2011 med en ambisjon om å skape et Nordisk industrieventyr med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon. OneCo har nå realisert denne ambisjonen. Vi er 2.156 fantastiske medarbeidere, har en ordrereserve på 6,5 milliarder, er lokalisert i stort sett hele Norge og kommer til å omsette for 3,4 milliarder. Vi har imidlertid ingen planer om å si oss fornøyd med dette. Vi vil fortsette å vokse og har en forventning om en årlig omsetning på 5 milliarder ila. 2021.
OneCo er overbevist om at det grønne skiftet og den økte digitaliseringen vil påvirke våre markeder i betydelig grad. OneCo har derfor besluttet å ta en ledende rolle i denne omstillingen. Vi mener en slik omstilling vil komme i alle sektorer og påvirke våre liv i betydelig grad. Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter må foregå på en vesentlig mer klimavennlig måte. For å nå dette må det tas i bruk innovativ teknologi som fornyer, forenkler og forbedrer verdiskapningen på en bærekraftig måte.
Vi tror at fremtidens samfunn og fremtiden for OneCo er «helt elektrisk».
Grunnet våre ambisjoner, troen på fremtiden og vissheten om at våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, vil vi forsterke OneCo-laget med ytterligere ressurser:

Jurist/advokat
Som jurist/advokat i OneCo vil du bli en del av konsernledelsen i Kristiansand. Du vil bli en sentral del av et selskap som kjennetegnes av høyt tempo, svært korte beslutningslinjer fra ide til realitet og nærmest ubegrensede muligheter for den rette kandidat. Vi søker etter deg som har mye å bidra med og er villig til å gi det «lille» ekstra på veien mot stadig nye mål, oppkjøp og resultater. Er det viktig for deg å få advokatbevilling, løser vi det også, da din leder har bevilling som advokat.
Arbeidsted Kristiansand

Prosjektledere
Som Prosjektleder i OneCo vil du være spydspissen i våre leveranser til våre kunder, og ansvarlig for våre viktigste driftsparametere; vår kvalitet, våre inntekter og våre marginer. Vi søker ambisiøse resultatorienterte kandidater som liker å lede mennesker, med dokumentert erfaring fra ledelse av tekniske entrepriser eller andre større utfordrende prosjekter. Våre prosjekter er typisk i størrelsen 20 – 150 millioner, med de største godt over en halv milliard. Som dyktig prosjektleder er det mange muligheter for å utvikle sitt resultatansvar i et konsern som lever av gode prosjektleveranser. Stillingene gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.
Stillingen gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Prosjektkontrollere
For å styrke den kommersielle ledelsen av våre prosjekter benytter OneCo i stor grad Prosjektkontroller som en aktiv del av prosjektledelsen og Prosjektleders høyre hånd. Prosjektkontrollerne rapporterer til Adm. Dir. i konsernets ulike operative selskaper, og i større prosjekter til konsernledelsen. Vi søker ambisiøse resultatorienterte kandidater som ønsker å utvikle seg i et tverrfaglig operativt prosjektmiljø. Nysgjerrighet, analytiske evner og engasjement er egenskaper som er viktig for utvikle seg i rollen, og for å innfri det resultatmessige potensiale vi ser i stillingen. Passende bakgrunn er økonomisk og/eller teknisk utdanning på BS eller MS nivå, gjerne med erfaring fra tilsvarende oppgaver i prosjektdrevet virksomhet. Stillingene gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.
Stillingen gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

For mere informasjon om stillingene kontakt:
Arild storm Larsen, Konserndirektør – CLO/Compliance/CSR. E-post: asl@oneco.no, mob: 90691794
Knut Andersen, Konserndirektør Prosjekt. E-post: knut.andersen@oneco.no mob: 94792312
Søknad merket med den aktuelle stilling sendes: ansettelse@oneco.no

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…