OneCo styrker satsningen innenfor Infrastruktur

OneCo etablerer seg i Grimstad med sin infrastruktursatsning. OneCo Infra AS vedlikeholder og drifter elektroteknisk infrastruktur innenfor elkraft-, samferdsel-  og telecommarkedet. Selskapet bygger nå opp sin nasjonale virksomhet videre fra Østerhus Industriområde i Grimstad.

OneCo etablerer seg i Grimstad med sin infrastruktursatsning. OneCo Infra AS vedlikeholder og drifter elektroteknisk infrastruktur innenfor
elkraft-, samferdsel-  og telecommarkedet. Selskapet bygger nå opp sin nasjonale virksomhet videre fra Østerhus Industriområde i Grimstad.

OneCo landet på Grimstad av flere hensyn som bl.a. nærheten til Universitetet og tilgang på arealer som er godt tilpasset våre vekstambisjoner og virksomhet.

– I Grimstad er vi godt geografisk plassert for å skape et godt fagmiljø til å ivareta markedet innenfor Samferdsel, Elkraft og Telecom på nasjonalt plan, sier Jan Tore Klemmetsen, Forretningsutvikler i OneCo Infra.

OneCo har allerede plassert seg på kartet innenfor Samferdsel og gjennomfører i disse dager større prosjekter rundt om i landet.

Målet er på sikt å løfte Oneco Infra AS opp i et nordisk perspektiv med en omsetning på 400 – 500 mill.

I forbindelse med etableringen jakter vi nå på de beste hodene i bransjen, og trenger dyktige prosjektledere, anleggsledere og montører.