OneCo Teksal inngår kontrakt med Seabed Rig AS

Chamonix , 3842 m.o.h

OneCo Teksal Oil & Gas har signert rammekontrakt med Seabed Rig AS relatert til design, bygging, testing og idriftsetting av neste generasjon Robotic Drilling System. Kontraktens varighet er 2 år med mulighet for forlengelse. Forventet verdi på kontrakten er mellom 10 og 20 millioner kroner.

OneCo Teksal Oil & Gas har signert rammekontrakt med Seabed Rig AS relatert til design, bygging, testing og idriftsetting av neste generasjon Robotic Drilling System. Kontraktens varighet er 2 år med mulighet for forlengelse. Forventet verdi på kontrakten er mellom 10 og 20 millioner kroner.

OneCo Teksal skal delta i konseptforberedelse, validering av løsning, prosjektering og videre bygging og testing frem til ferdig robotisert boredekk. Kontrakten omfatter alt elektrorelatert arbeid og pakker, samt alle systemer og utstyr for bruk i Ex sone.

Konseptet Robotic Drilling System er et fullt automatisk og delvis autonomt robotisert boredekk som skal kunne utføre boreoperasjon uten bemanning. Utviklingen foregår stegvis, pilotprosjektet er fer-digstilt og har dokumentert funksjonaliteten.

I denne neste generasjonen skal boremodulen utrustes for å plasseres topside på en tradisjonell bo-rerigg, og vil være designet for å stå i eksplosjonsfarlig område. Boremodulen vil bli montert, fer-digstilt og testet ved Forus Teknologipark, og derfra flyttes til Ullrigg/IRIS for videre testing, for så å være klar for å sendes offshore.

For OneCo Teksal er dette en viktig strategisk leveranse som befester selskapet som en teknologile-verandør for borekontrollsystemer. Borekontroll blir et svært viktig område for OneCo Teksal i frem-tiden og det forventes stor vekst innenfor dette segmentet.

Med konsernet OneCo som ny eier av Teksal, omfatter konsernet i dag over 300 ansatte med en for-ventet omsetning på 500 mill dette året. Kjernekompetansen er elektro og automasjon som leveres til markedsområdene olje og gass, fornybar energi, bygg og anlegg samt landbasert industri og infra-struktur.

For mer informasjon om kontrakten kontakt Geir Sivertsen tlf +47 908 99 402 eller konsernsjef Marvin Jensen tlf +47 97487362

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.