OneCo Teksal inngår kontrakt med Seabed Rig AS

Chamonix , 3842 m.o.h

OneCo Teksal Oil & Gas har signert rammekontrakt med Seabed Rig AS relatert til design, bygging, testing og idriftsetting av neste generasjon Robotic Drilling System. Kontraktens varighet er 2 år med mulighet for forlengelse. Forventet verdi på kontrakten er mellom 10 og 20 millioner kroner.

OneCo Teksal Oil & Gas har signert rammekontrakt med Seabed Rig AS relatert til design, bygging, testing og idriftsetting av neste generasjon Robotic Drilling System. Kontraktens varighet er 2 år med mulighet for forlengelse. Forventet verdi på kontrakten er mellom 10 og 20 millioner kroner.

OneCo Teksal skal delta i konseptforberedelse, validering av løsning, prosjektering og videre bygging og testing frem til ferdig robotisert boredekk. Kontrakten omfatter alt elektrorelatert arbeid og pakker, samt alle systemer og utstyr for bruk i Ex sone.

Konseptet Robotic Drilling System er et fullt automatisk og delvis autonomt robotisert boredekk som skal kunne utføre boreoperasjon uten bemanning. Utviklingen foregår stegvis, pilotprosjektet er fer-digstilt og har dokumentert funksjonaliteten.

I denne neste generasjonen skal boremodulen utrustes for å plasseres topside på en tradisjonell bo-rerigg, og vil være designet for å stå i eksplosjonsfarlig område. Boremodulen vil bli montert, fer-digstilt og testet ved Forus Teknologipark, og derfra flyttes til Ullrigg/IRIS for videre testing, for så å være klar for å sendes offshore.

For OneCo Teksal er dette en viktig strategisk leveranse som befester selskapet som en teknologile-verandør for borekontrollsystemer. Borekontroll blir et svært viktig område for OneCo Teksal i frem-tiden og det forventes stor vekst innenfor dette segmentet.

Med konsernet OneCo som ny eier av Teksal, omfatter konsernet i dag over 300 ansatte med en for-ventet omsetning på 500 mill dette året. Kjernekompetansen er elektro og automasjon som leveres til markedsområdene olje og gass, fornybar energi, bygg og anlegg samt landbasert industri og infra-struktur.

For mer informasjon om kontrakten kontakt Geir Sivertsen tlf +47 908 99 402 eller konsernsjef Marvin Jensen tlf +47 97487362

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.