OneCo til Harstad

Jan Andor Næs, OneCo Installasjon, har hatt med seg flagget på flest

Oneco Teksal Vest har inngått avtalemed Harstad Kommune om å levere prosesskontrollanlegg til HarstadVannbehandlingsanlegg (VBA).  Harstad VBA er et nytt renseanleggsom skal levere drikkevann til ca. 20 000 innbyggere.

Oneco Teksal Vest har inngått avtalemed Harstad Kommune om å levere prosesskontrollanlegg til HarstadVannbehandlingsanlegg (VBA).

 

Harstad VBA er et nytt renseanleggsom skal levere drikkevann til ca. 20 000 innbyggere. Renseprosessen erden såkalte «Moldeprosessen»,

felling med jernsulfat ogdirektefiltrering i marmorfiltre. Renseingen avsluttes med UV-bestråling avvannet.

 

OneCo har lang erfaring med denneprosessen fra flere anlegg, blant annet har vi tidligere levertprosesskontrollanlegg til Svartediket VBA i Bergen, som er det største anlegget som er bygget med dennerenseprosessen.

 

“Leveransen består av Allen Bradleypls’er og InTouch driftskontroll (SCADA-system). I tillegg til maskinvare ogprogrammering, skal vi utarbeide loop-tegninger for all feltinstrumentering”sier daglig leder i OneCo Teksal Vest Sigbjørn Velle

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.