OneCo til Harstad

Jan Andor Næs, OneCo Installasjon, har hatt med seg flagget på flest

Oneco Teksal Vest har inngått avtalemed Harstad Kommune om å levere prosesskontrollanlegg til HarstadVannbehandlingsanlegg (VBA).  Harstad VBA er et nytt renseanleggsom skal levere drikkevann til ca. 20 000 innbyggere.

Oneco Teksal Vest har inngått avtalemed Harstad Kommune om å levere prosesskontrollanlegg til HarstadVannbehandlingsanlegg (VBA).

 

Harstad VBA er et nytt renseanleggsom skal levere drikkevann til ca. 20 000 innbyggere. Renseprosessen erden såkalte «Moldeprosessen»,

felling med jernsulfat ogdirektefiltrering i marmorfiltre. Renseingen avsluttes med UV-bestråling avvannet.

 

OneCo har lang erfaring med denneprosessen fra flere anlegg, blant annet har vi tidligere levertprosesskontrollanlegg til Svartediket VBA i Bergen, som er det største anlegget som er bygget med dennerenseprosessen.

 

“Leveransen består av Allen Bradleypls’er og InTouch driftskontroll (SCADA-system). I tillegg til maskinvare ogprogrammering, skal vi utarbeide loop-tegninger for all feltinstrumentering”sier daglig leder i OneCo Teksal Vest Sigbjørn Velle

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.