Operatører og arbeidsledere!

Blir du med på reisen vår? Vi søker operatører og arbeidsledere!
OneCo AS og Safe Yards AS er assosierte søsterselskap i industrikonsernet BR Industrier. Innen maritim virksomhet opplever vi sterk vekst i ordrebok. Nylige kontrakter som er vunnet, herunder skipsteknisk vedlikehold av de norske Fridtjof Nansen klasse fregattene, gir en langsiktighet i driften over flere år. Med bakgrunn i solid ordrebok skal staben styrkes med flere personellkategorier, herunder arbeidsledere og operatører innen mekaniske/plate/rør fag. Nytt personell er en del av satsingen med å styrke og bygge videre opp søsterselskapet SafeYards AS. Safe Yards AS har sin kjerneaktivitet innen marine og offshore aktiviteter, og tilbyr ulike systemer og løsninger til bransjen i tillegg til multidisipline oppgraderinger, reparasjoner og service.
OneCo Technologies og Safe Yards har som målsetting å skape trygge og spennende arbeidsplasser samtidig som vi gjennom vår spisskompetanse, gode ressurser og solide samarbeidspartnere gir økt verdi både for kunder og eiere. Det legges vekt på at all vår aktivitet ivaretar kunden, alle myndighetskrav og de ansattes sikkerhet. Vi skal være den beste løsningen og det beste valget for kunden.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsoppdrag, reparasjoner og modifikasjoner.
 • Gjennomføring av større og mindre prosjekter.
 • Bidra i inspeksjoner og rapportering.
 •  Bidra til kontinuerlig forbedringer i våre arbeidsoppgaver.
 • For arbeidsledere: Lede operatører i planlegging og gjennomføring av vedlikeholds operasjoner i verksted og/eller ombord i fartøy. Deltakelse i befaringer og tilbudsberegning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen mekaniske- plate eller rørfag
 • Nødvendige sveisesertifikater (for sveisere)
 • Allsidig praksis og minimum 2 år med maritim erfaring.
 • Det er et krav at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Evnen til å sette kunden i fokus og skape gode relasjoner.
 • Tidligere erfaring med vedlikehold av de norske fregattene er svært ønskelig.
 • Må kunne Sikkerhetsklareres. Gyldig Sikkerhetsklarering vektlegges i en seleksjonsprosess.
 • For arbeidsledere: Teknisk fagskole med relevant fagkrets, men lang og relevant erfaring kan kompenseres for dette. Relevant erfaring som arbeidsleder/formann fra skipsverft/fabrikasjonsbedrifter.

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å relatere seg til OneCO AS sine verdier: “Langsiktighet”, “Raushet” og “Lidenskap”.
 • Evne til å både jobbe selvstendig og i team.
 • Lærevillig, nøyaktig og pålitelig.
 • Løsningsorientert og initiativrik.
 • Sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.
 •  Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget.
 • For arbeidsledere: Evne til å lede personell, trene/bygge team og sikre at arbeidsoperasjoner gjennomføres på en smidig og effektiv måte.

Vi tilbyr:

 • Spennende muligheter mot løpende kontrakter.
 • En organisasjon preget av “vinnerkultur” med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere som ikke ser problemer, men utfordringer som kan og skal løses.
 • Muligheter for å bidra til å prege utviklingen av et dynamisk selskap som tenker nytt og utfordrer det bestående.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En variert og utfordrende arbeidshverdag.
 • Gode pensjonsordninger.

For nærmere informasjon om stillingen eller innsendelse av søknad med CV:

Shideh Lahooti

Mob: 90 84 22 59
E-post shideh.lahooti@oneco.no