Overvåker strømforbruket med Wattguard

Overvåker strømforbruket med Wattguard

Wattguard er en elektrisk optimaliseringsenhet, som sparer energi på lysrøranlegg og anlegg bestående av kompaktlysrør og metallhalogenlamper. Virkningsgraden i lyskilden økes, slik at mer energi går til lys og mindre til varmetap. Besparelsen ligger normalt på mellom 30 – 45%.

Wattguard er en elektrisk optimaliseringsenhet, som sparer energi på lysrøranlegg og anlegg bestående av kompaktlysrør og metallhalogenlamper. Virkningsgraden i lyskilden økes, slik at mer energi går til lys og mindre til varmetap.

Besparelsen ligger normalt på mellom 30 – 45%. Wattguard bidrar også til å redusere CO2 utslipp, som påvirker foretakets miljøregnskap positivt.

OneCo og WattGuard AB i Sverige, har inngått en forhandleravtale som gjør OneCo til eksklusiv forhandler av produktet for det Norske markedet.

Wattguard er bygget opp av  passive patenterte modulatorer, én for hver fase, og tilpasset belastningen som skal forsynes.

Wattguard installeres og beskyttes typisk ved at det gjøres plass til en ny tilpasset effektbryter i hovedfordeling. Derifra forlegges en ny stigekabel til optimaliseringsenhet og fra denne tilbake til hovedfordeling hvor lyskursene tilkobles.

Dette er eneste inngrep som gjøres i eksisterende installasjon. En standard WattGuard installasjon gjøres på 1-2 dager, og besparelse av energi og miljø starter fra dag 1, ettersom dette er ett produkt som kan leies.

Wattguard har bred erfaring fra over 300 installasjoner i Sverige, Danmark, Norge og Portugal.

Wattguard er allerede installert til flere fornøyde kunder i Midt-Norge, og utrullingen til flere OneCo kunder i Norges land har allerede startet.

«Alle som har lysrøranlegg av en viss størrelse som lyser mange timer hver dag, mange dager i året har ett potensiale med WattGuard. Vi utarbeider besparelseskalkyler som viser potensialet for besparelse, ofte etter en befaring, eller basert på opplysninger gitt over e-post eller telefon», forteller Knut Ole Laksøyen, salgssjef i OneCo Region Midt/nord

«Største utfordringen er faktisk at kunden synes det blir for godt til å være sant i mange tilfeller. Men kunden signerer ikke leveransegodkjennelsen før kalkulert besparelse er dokumentert, slik minimerer vi all risiko for kunden. Eneste man som kunde risikerer er å spare penger og miljø», avslutter Laksøyen engasjert.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.