På Norges tak

På Norges tak

Den 1. mars signerte OneCo Elektro kontrakt med Valdres Energiverk for montasje av ca. 13 000 AMS-målere. Det er umiddelbar oppstart med planleggingen av systemer og prosjektgjennomføringen.

Hovedutrullingen starter i juni 2016 og varer til januar 2018. Avtalen innebærer at OneCo har ansvaret for både booking, logistikk, arbeidsordre-system, bytte av måler, og retur av gamle målere.

”Sist sommer inngikk vi avtale med Kamstrup om leveranse av system og målere.  Vi kunngjorde dernest anskaffelse om målermontasje og booking på Doffin. Etter en helhetlig vurdering falt valget på OneCo Elektro, blant annet med bakgrunn i deres erfaring og gode kunnskap om jobben som skal gjøres. Det skal brukes programmene ElWin-Avtale og  ElWin-Ute for å gjennomføre booking og målebytte og OneCo hadde også erfaring i bruk av disse programmene. Vi gleder oss til å komme i gang og å planlegge utrullingen sammen med OneCo sier prosjektleder Randi Lineikro i ValdresEnergi.”

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.