På Norges tak

På Norges tak

Den 1. mars signerte OneCo Elektro kontrakt med Valdres Energiverk for montasje av ca. 13 000 AMS-målere. Det er umiddelbar oppstart med planleggingen av systemer og prosjektgjennomføringen.

Hovedutrullingen starter i juni 2016 og varer til januar 2018. Avtalen innebærer at OneCo har ansvaret for både booking, logistikk, arbeidsordre-system, bytte av måler, og retur av gamle målere.

”Sist sommer inngikk vi avtale med Kamstrup om leveranse av system og målere.  Vi kunngjorde dernest anskaffelse om målermontasje og booking på Doffin. Etter en helhetlig vurdering falt valget på OneCo Elektro, blant annet med bakgrunn i deres erfaring og gode kunnskap om jobben som skal gjøres. Det skal brukes programmene ElWin-Avtale og  ElWin-Ute for å gjennomføre booking og målebytte og OneCo hadde også erfaring i bruk av disse programmene. Vi gleder oss til å komme i gang og å planlegge utrullingen sammen med OneCo sier prosjektleder Randi Lineikro i ValdresEnergi.”

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.