Prosjekt til YME

Prosjekt til YME

Det som nå blir OneCo Teksal Oil & Gas er i disse dager i fred med å ferdigstille en leveranse til YME Work Over Rig prosjekt. Avtalen er inngått med Odim JMC AS, et selskap i Rolls Royce, med Talisman Energy som sluttkunde. Leveransen omfatter Drillers Control Cabin, Local Equipment Room samt integrasjon av elektrisk kontrollsystem mot alle maskinleveranser i prosjektet.

Det som nå blir OneCo Teksal Oil & Gas er i disse dager i fred med å ferdigstille en leveranse til YME Work Over Rig prosjekt. Avtalen er inngått med Odim JMC AS, et selskap i Rolls Royce, med Talisman Energy som sluttkunde.
Leveransen omfatter Drillers Control Cabin, Local Equipment Room samt integrasjon av elektrisk kontrollsystem mot alle maskinleveranser i prosjektet.
Ingeniørkompetansen på bore- og brønnservicesystemer Meco AS har bidradd med etter de ble en del av Teksal-strukturen, kombinert med den spisskompetansen som var i selskapet på styring og automasjon, har gitt Teksal grunnlaget for denne leveransen.

Omfanget av kontrakten er engineering, design, fabrikasjon, testing, ferdigstilling og dokumentasjon av komplette enheter. Teksal får utnyttet sin kompetanse på PLS programmering, HMI, tavlebygging, elektrisk installasjon samt ingeniørkompetanse på boresystemer. Sammenstillingen har foregått i eget verksted i Forus Teknologipark der Teksal har samlet store deler av sin virksomhet.
Gjennom denne leveransen har OneCo Teksal Oil & GAS dokumentert sin evne til å levere avanserte systemintegrerte løsninger fra design til idriftsettelse, og er nå klare for nye prosjekter.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.