Prosjekt til YME

Prosjekt til YME

Det som nå blir OneCo Teksal Oil & Gas er i disse dager i fred med å ferdigstille en leveranse til YME Work Over Rig prosjekt. Avtalen er inngått med Odim JMC AS, et selskap i Rolls Royce, med Talisman Energy som sluttkunde. Leveransen omfatter Drillers Control Cabin, Local Equipment Room samt integrasjon av elektrisk kontrollsystem mot alle maskinleveranser i prosjektet.

Det som nå blir OneCo Teksal Oil & Gas er i disse dager i fred med å ferdigstille en leveranse til YME Work Over Rig prosjekt. Avtalen er inngått med Odim JMC AS, et selskap i Rolls Royce, med Talisman Energy som sluttkunde.
Leveransen omfatter Drillers Control Cabin, Local Equipment Room samt integrasjon av elektrisk kontrollsystem mot alle maskinleveranser i prosjektet.
Ingeniørkompetansen på bore- og brønnservicesystemer Meco AS har bidradd med etter de ble en del av Teksal-strukturen, kombinert med den spisskompetansen som var i selskapet på styring og automasjon, har gitt Teksal grunnlaget for denne leveransen.

Omfanget av kontrakten er engineering, design, fabrikasjon, testing, ferdigstilling og dokumentasjon av komplette enheter. Teksal får utnyttet sin kompetanse på PLS programmering, HMI, tavlebygging, elektrisk installasjon samt ingeniørkompetanse på boresystemer. Sammenstillingen har foregått i eget verksted i Forus Teknologipark der Teksal har samlet store deler av sin virksomhet.
Gjennom denne leveransen har OneCo Teksal Oil & GAS dokumentert sin evne til å levere avanserte systemintegrerte løsninger fra design til idriftsettelse, og er nå klare for nye prosjekter.

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…