Prøving og konstruksjon av to 420 kV-stasjoner till OneCo

Barsebäck_Brytarmontage_180725(1)

OneCo Krafteknikk i Sverige har vunnet en stor ordre for koplett lednings-, primær- og sekundærmontasje, mekanisk konstruksjon og idriftsettelse av høyspennings apparter for de to 420kV stamnettsatsjonen CT15 og CT 16 Skogssäter.  Svenska Kraftnät er eier til de to koplingsanleggene og hoved prosjeketeter en av de st;rste 420kV stasjonentreprisene  I Sverge gjennom tidene. Arbeidet startet h;sten 2018 og ventes avsluttet 2020.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.