Prøving og konstruksjon av to 420 kV-stasjoner till OneCo

OneCo Krafteknikk i Sverige har vunnet en stor ordre for koplett lednings-, primær- og sekundærmontasje, mekanisk konstruksjon og idriftsettelse av høyspennings apparter for de to 420kV stamnettsatsjonen CT15 og CT 16 Skogssäter.  Svenska Kraftnät er eier til de to koplingsanleggene og hoved prosjeketeter en av de st;rste 420kV stasjonentreprisene  I Sverge gjennom tidene. Arbeidet startet h;sten 2018 og ventes avsluttet 2020.