Prøving og konstruksjon av to 420 kV-stasjoner till OneCo

Barsebäck_Brytarmontage_180725(1)

OneCo Krafteknikk i Sverige har vunnet en stor ordre for koplett lednings-, primær- og sekundærmontasje, mekanisk konstruksjon og idriftsettelse av høyspennings apparter for de to 420kV stamnettsatsjonen CT15 og CT 16 Skogssäter.  Svenska Kraftnät er eier til de to koplingsanleggene og hoved prosjeketeter en av de st;rste 420kV stasjonentreprisene  I Sverge gjennom tidene. Arbeidet startet h;sten 2018 og ventes avsluttet 2020.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.