Rammeavtale med Entra Eiendom

OneCo Sør har inngått rammeavtale med Entra Eiendoms om installasjon, ombygging og vedlikehold av elektriske installasjoner i deres bygninger i Kristiansand o g Arendal. Avtalen har en to års varighet med opsjon på ytterlige to år. Totalt sett omfatter avtalen en bygningsmasse på 58000 m2.

OneCo Sør har inngått rammeavtale med Entra Eiendoms om installasjon, ombygging og vedlikehold av elektriske installasjoner i deres bygninger i Kristiansand o g Arendal. Avtalen har en to års varighet med opsjon på ytterlige to år.
Totalt sett omfatter avtalen en bygningsmasse på 58000 m2.