Rammeavtale med Entra Eiendom

dumy1

OneCo Sør har inngått rammeavtale med Entra Eiendoms om installasjon, ombygging og vedlikehold av elektriske installasjoner i deres bygninger i Kristiansand o g Arendal. Avtalen har en to års varighet med opsjon på ytterlige to år. Totalt sett omfatter avtalen en bygningsmasse på 58000 m2.

OneCo Sør har inngått rammeavtale med Entra Eiendoms om installasjon, ombygging og vedlikehold av elektriske installasjoner i deres bygninger i Kristiansand o g Arendal. Avtalen har en to års varighet med opsjon på ytterlige to år.
Totalt sett omfatter avtalen en bygningsmasse på 58000 m2.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.