Rammeavtale med Entra Eiendom

dumy1

OneCo Sør har inngått rammeavtale med Entra Eiendoms om installasjon, ombygging og vedlikehold av elektriske installasjoner i deres bygninger i Kristiansand o g Arendal. Avtalen har en to års varighet med opsjon på ytterlige to år. Totalt sett omfatter avtalen en bygningsmasse på 58000 m2.

OneCo Sør har inngått rammeavtale med Entra Eiendoms om installasjon, ombygging og vedlikehold av elektriske installasjoner i deres bygninger i Kristiansand o g Arendal. Avtalen har en to års varighet med opsjon på ytterlige to år.
Totalt sett omfatter avtalen en bygningsmasse på 58000 m2.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.