RigTech blir en del av OneCo Contracting

RigTech blir en del av OneCo Contracting

OneCo Contracting overtar driften i RigTech og blir dermed etablert i et spennende markedssegment rettet mot offshore. Rigtech leverer tjenester mot offshoremarkedet, spesielt innen drilling og kontrollsystemer. Kontraktene som OneCo overtar tilsvarer en omsetning på rundt 100 mill.

OneCo Contracting overtar driften i RigTech og blir dermed etablert i et spennende markedssegment rettet mot offshore.

Rigtech leverer tjenester mot offshoremarkedet, spesielt innen drilling og kontrollsystemer. Kontraktene som OneCo overtar tilsvarer en omsetning på rundt 100 mill. RigTech går inn på eiersiden i OneCo Contracting og vil dermed bidra til å styrke selskapets faglige ekspertise og gjennomføringsevne. Daglig leder i RigTech, Tor Gresaker, går inn som prosjektdirektør i OneCo Contracting.

For OneCo er dette et viktig steg i utviklingen av OneCo Contracting. Med RigTech på laget er vi godt rustet for å kunne ta blant annet del i oppgraderingsmarkedet for rigger, sier konsernsjef i OneCo Marvin Jensen.

Denne overdragelsen vil bidra og støtte opp rundt ambisjonen til OneCo Contracting om å ha en årlig omsetning på 300-500 mill.

Jeg ser på OneCo som en spennende aktør som kan levere det mange kunder etterspør, og ikke mange kan levere. RigTech vil passe godt inn i OneCo sin driftsmodell. Jeg ser frem til å være med å utvikle OneCo videre gjennom nye kontrakter sammen med dyktige kollegaer og ansatte, sier prosjektdirektør Tor Gresaker.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.