RigTech blir en del av OneCo Contracting

RigTech blir en del av OneCo Contracting

OneCo Contracting overtar driften i RigTech og blir dermed etablert i et spennende markedssegment rettet mot offshore. Rigtech leverer tjenester mot offshoremarkedet, spesielt innen drilling og kontrollsystemer. Kontraktene som OneCo overtar tilsvarer en omsetning på rundt 100 mill.

OneCo Contracting overtar driften i RigTech og blir dermed etablert i et spennende markedssegment rettet mot offshore.

Rigtech leverer tjenester mot offshoremarkedet, spesielt innen drilling og kontrollsystemer. Kontraktene som OneCo overtar tilsvarer en omsetning på rundt 100 mill. RigTech går inn på eiersiden i OneCo Contracting og vil dermed bidra til å styrke selskapets faglige ekspertise og gjennomføringsevne. Daglig leder i RigTech, Tor Gresaker, går inn som prosjektdirektør i OneCo Contracting.

For OneCo er dette et viktig steg i utviklingen av OneCo Contracting. Med RigTech på laget er vi godt rustet for å kunne ta blant annet del i oppgraderingsmarkedet for rigger, sier konsernsjef i OneCo Marvin Jensen.

Denne overdragelsen vil bidra og støtte opp rundt ambisjonen til OneCo Contracting om å ha en årlig omsetning på 300-500 mill.

Jeg ser på OneCo som en spennende aktør som kan levere det mange kunder etterspør, og ikke mange kan levere. RigTech vil passe godt inn i OneCo sin driftsmodell. Jeg ser frem til å være med å utvikle OneCo videre gjennom nye kontrakter sammen med dyktige kollegaer og ansatte, sier prosjektdirektør Tor Gresaker.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.