Sikkert tunnelarbeid

Sikkert tunnelarbeid

Den 1. september overtok OneCo Samferdsel AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. OneCo Samferdsel AS er kontraktspart med Statens Vegvesen som kunde, mens OneCo Veidrift AS utfører arbeid knyttet til at sikkerheten er ivaretatt med arbeidsvarsling og sperringer.

Den 1. september overtok OneCo Samferdsel AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo.

OneCo Samferdsel AS er kontraktspart med Statens Vegvesen som kunde, mens OneCo Veidrift AS utfører arbeid knyttet til at sikkerheten er ivaretatt med arbeidsvarsling og sperringer. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tunneler med tilhørende dagsoner. Det er totalt 33 tunneler som inngår i kontrakten. Kontrakten er signert med Statens Vegvesen.

«Vurdering av risiko og sikkerhetsaspekter kommer først i alt vi foretar oss. Vi jobber langs og på noen av Norges mest trafikkerte veier – der må vi ha stålfokus på sikkerhet», forteller prosjektleder Michael Andresen.

For å sørge for at bilister og andre brukere av veien blir minst mulig berørt av vedlikehold, oppgraderinger av teknisk infrastruktur – gjøres store deler av arbeidet i kontrakten på kveldstid.

«Det er helt topp at mye av oppgavene skjer om natten – det gjør mye av arbeidet veldig effektivt. Du kan si det er begrenset med kø-kjøring», fortsetter Andresen.

Kontrakten med Statens Vegvesen løper i fem år.

«Selv om vi nettopp er startet i kontrakten – er vi virkelig i god driv. Vårt fokus er at kunden og brukere opplever vårt arbeid som bra og effektivt, samtidig som vi har rett fokus på sikkerhet. Vi er et godt team på kontrakten – så alt ligger til rette for at det blir fem sikre, travle og spennende år», avslutter Andresen med et smil.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.