Sikkert tunnelarbeid

Sikkert tunnelarbeid

Den 1. september overtok OneCo Samferdsel AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo. OneCo Samferdsel AS er kontraktspart med Statens Vegvesen som kunde, mens OneCo Veidrift AS utfører arbeid knyttet til at sikkerheten er ivaretatt med arbeidsvarsling og sperringer.

Den 1. september overtok OneCo Samferdsel AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveger i Asker, Bærum og Oslo.

OneCo Samferdsel AS er kontraktspart med Statens Vegvesen som kunde, mens OneCo Veidrift AS utfører arbeid knyttet til at sikkerheten er ivaretatt med arbeidsvarsling og sperringer. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tunneler med tilhørende dagsoner. Det er totalt 33 tunneler som inngår i kontrakten. Kontrakten er signert med Statens Vegvesen.

«Vurdering av risiko og sikkerhetsaspekter kommer først i alt vi foretar oss. Vi jobber langs og på noen av Norges mest trafikkerte veier – der må vi ha stålfokus på sikkerhet», forteller prosjektleder Michael Andresen.

For å sørge for at bilister og andre brukere av veien blir minst mulig berørt av vedlikehold, oppgraderinger av teknisk infrastruktur – gjøres store deler av arbeidet i kontrakten på kveldstid.

«Det er helt topp at mye av oppgavene skjer om natten – det gjør mye av arbeidet veldig effektivt. Du kan si det er begrenset med kø-kjøring», fortsetter Andresen.

Kontrakten med Statens Vegvesen løper i fem år.

«Selv om vi nettopp er startet i kontrakten – er vi virkelig i god driv. Vårt fokus er at kunden og brukere opplever vårt arbeid som bra og effektivt, samtidig som vi har rett fokus på sikkerhet. Vi er et godt team på kontrakten – så alt ligger til rette for at det blir fem sikre, travle og spennende år», avslutter Andresen med et smil.

Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.