Solid forbedring for OneCo i Bergen

Solid forbedring for OneCo i Bergen

Etter noen krevende år fra etableringen i Bergen, kan OneCo nå vise til sunn, stabil drift og legger frem gode tall fra kjernevirksomheten i årets to første måneder på tross av et noe mer krevende marked. «Vi har nå funnet vår form og plass i markedet her i Bergen», sier regiondirektør Kjell Arne Giske, som ser svært lyst på årene fremover. Etter siste fase av omstruktureringer har de to datterselskapene OneCo Products AS og OneCo Elektrotavler AS fått nye eiere utenfor konsernet.

Etter noen krevende år fra etableringen i Bergen, kan OneCo nå vise til sunn, stabil drift og legger frem gode tall fra kjernevirksomheten i årets to første måneder på tross av et noe mer krevende marked. «Vi har nå funnet vår form og plass i markedet her i Bergen», sier regiondirektør Kjell Arne Giske, som ser svært lyst på årene fremover.

Etter siste fase av omstruktureringer har de to datterselskapene OneCo Products AS og OneCo Elektrotavler AS fått nye eiere utenfor konsernet. Salgene har i seg selv bidratt til å styrke resultatet, men Giske vektlegger at det viktigste er at man nå kan fokusere helt og fullt på å utvikle kjernevirksomheten videre. Selskapet har lykkes med å tilpasse størrelse og struktur etter markedet, og fremstår som trimmet for de oppgavene som man nå skal ta på seg.

Selv om vi har tatt noen justeringer siden vi startet den industrielle reisen i Bergen, så er vi fremdeles en av de største aktørene her i vår bransje, med 250 ansatte innenfor elektro, IKT og automasjon, sier en fornøyd og optimistisk regionsjef.

OneCo flyttet i Mars inn i nye lokaler i Carl Konows gate 34, noe som har gitt et ytterligere løft på trivsel og engasjement i en organisasjon med fornyet selvtillit fra de solide resultatforbedringene. I følge konsernsjef i OneCo, Marvin Jensen, er regionen i Bergen nå også blitt en sentral region i OneCo-konsernet. Han er naturlignok svært tilfreds med at man har lykkes med å snu forretningen til å kunne bidra med gode tall.

Et av områdene som selskapet har lykkes spesielt godt med er satsingen på tekniske fag som IKT og automasjon. Samspillet og totaliteten i tjenestespekteret er et viktig fortrinn for OneCo, dette vil derfor være et naturlig satsingsområde også fremover. I tillegg opplever selskapet bedre tilgang til gode elektroprosjekter, som historisk sett har vært det viktigste fundamentet i forretningen.

Vi posisjonerer oss for noen veldig spennende oppdrag, og vi forventer å legge fram gode nyheter på flere områder fremover, avslutter Giske hemmelighetsfullt.

Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.