Sønnico slår seg sammen med OneCo

sønnic+OneCo

OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning blir Sønnico en del av OneCo-konsernet.

Gjennom denne sammenslåingen vil OneCo-konsernet kunne tilby et enda bedre tilbud av produkter og tjenester i hele Norge.

– Vi er utrolig glade for å ha fått Sønnico med på laget. Dette er et selskap som har god regional forankring og en solid posisjon hos kundene. I tillegg har selskapet en solid ledelseskapasitet, høy faglig kompetanse og en driftsform som vil være med å styrke OneCo, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.

– Vi er svært fornøyde med salget av Sønnico. Umoe har eid Sønnico i nesten 16 år, men tiden var nå inne til å få inn nye eiere med kompetanse og kapital. Vi er sikre på at Katalysator og OneCo vil bygge virksomheten videre til det beste for ansatte, ledelse og kunder, sier Thomas Moe Børseth, styreleder i Sønnico.

Sønnico AS er et landsdekkende elektrokonsern med mer enn 100 års historie. Helt siden 1910 har Sønnico vært en viktig bidragsyter og premissleverandør av elektroløsninger til private, bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet.

Møller-familiens investeringsselskap Katalysator ervervet kontroll i OneCo konsernet i januar i fjor. Det legges nå til rette for at Sønnico blir en del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap. Sønnico har i dag ca. 360 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK 470 millioner.

OneCo konsernet vil etter overtagelsen av aksjene i Sønnico være ca. 2800 ansatte og få en årlig omsetning på ca. NOK 4,7 milliarder. Konsernet leverer tjenester knyttet til elektro, automasjon, Telekom og IT. Energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen. Sønnico skal fortsette som et eget selskap i OneCo-konsernet, forutsatt at ervervet godkjennes.

Gjennomføringen av oppkjøpet skjer så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å opptre uavhengig av hverandre.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.