Sønnico slår seg sammen med OneCo

sønnic+OneCo

OneCo har inngått avtale om å overta Sønnico AS som leverer tekniske tjenester og løsninger innenfor blant annet elektro og energi. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning blir Sønnico en del av OneCo-konsernet.

Gjennom denne sammenslåingen vil OneCo-konsernet kunne tilby et enda bedre tilbud av produkter og tjenester i hele Norge.

– Vi er utrolig glade for å ha fått Sønnico med på laget. Dette er et selskap som har god regional forankring og en solid posisjon hos kundene. I tillegg har selskapet en solid ledelseskapasitet, høy faglig kompetanse og en driftsform som vil være med å styrke OneCo, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.

– Vi er svært fornøyde med salget av Sønnico. Umoe har eid Sønnico i nesten 16 år, men tiden var nå inne til å få inn nye eiere med kompetanse og kapital. Vi er sikre på at Katalysator og OneCo vil bygge virksomheten videre til det beste for ansatte, ledelse og kunder, sier Thomas Moe Børseth, styreleder i Sønnico.

Sønnico AS er et landsdekkende elektrokonsern med mer enn 100 års historie. Helt siden 1910 har Sønnico vært en viktig bidragsyter og premissleverandør av elektroløsninger til private, bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet.

Møller-familiens investeringsselskap Katalysator ervervet kontroll i OneCo konsernet i januar i fjor. Det legges nå til rette for at Sønnico blir en del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap. Sønnico har i dag ca. 360 ansatte og en årlig omsetning på ca. NOK 470 millioner.

OneCo konsernet vil etter overtagelsen av aksjene i Sønnico være ca. 2800 ansatte og få en årlig omsetning på ca. NOK 4,7 milliarder. Konsernet leverer tjenester knyttet til elektro, automasjon, Telekom og IT. Energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er den største kundegruppen. Sønnico skal fortsette som et eget selskap i OneCo-konsernet, forutsatt at ervervet godkjennes.

Gjennomføringen av oppkjøpet skjer så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å opptre uavhengig av hverandre.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.