Stakaldefossen kraftverk

OneCo Vests AS, Energi og Automasjon har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for oppgradering av Stakaldefossen kraftverk.  Leveransen omfatter komplett elektroanlegg, inkludert høyspent/lavspent kabelleveranse.  Andritz Hydro AS leverer kontrollanlegg Stakaldefossen kraftstasjon ligger i Jølster kommune i Sogn og Fjordane, og eies og driftes av Sunnfjord Energi AS.

OneCo Vests AS, Energi og Automasjon har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for oppgradering av Stakaldefossen kraftverk.

Leveransen omfatter komplett elektroanlegg, inkludert høyspent/lavspent kabelleveranse.
Andritz Hydro AS leverer kontrollanlegg

Stakaldefossen kraftstasjon ligger i Jølster kommune i Sogn og Fjordane, og eies og driftes av Sunnfjord Energi AS. Kraftverket er et elvekraftverk og utnytter et fall på 40 meter i elven Jølstra. Kraftverket startet produksjonen i 1954.
Kraftstasjonen består av 2 Francis aggregater på henholdsvis 4,3MW og 6,7MW.
Prosjektstart for OneCo er 20. januar 2014 hvor aggregater skal være klar for testing 11. april 2014.