Stakaldefossen kraftverk

Stakaldefossen kraftverk

OneCo Vests AS, Energi og Automasjon har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for oppgradering av Stakaldefossen kraftverk.  Leveransen omfatter komplett elektroanlegg, inkludert høyspent/lavspent kabelleveranse.  Andritz Hydro AS leverer kontrollanlegg Stakaldefossen kraftstasjon ligger i Jølster kommune i Sogn og Fjordane, og eies og driftes av Sunnfjord Energi AS.

OneCo Vests AS, Energi og Automasjon har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for oppgradering av Stakaldefossen kraftverk.

Leveransen omfatter komplett elektroanlegg, inkludert høyspent/lavspent kabelleveranse.
Andritz Hydro AS leverer kontrollanlegg

Stakaldefossen kraftstasjon ligger i Jølster kommune i Sogn og Fjordane, og eies og driftes av Sunnfjord Energi AS. Kraftverket er et elvekraftverk og utnytter et fall på 40 meter i elven Jølstra. Kraftverket startet produksjonen i 1954.
Kraftstasjonen består av 2 Francis aggregater på henholdsvis 4,3MW og 6,7MW.
Prosjektstart for OneCo er 20. januar 2014 hvor aggregater skal være klar for testing 11. april 2014.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.