Starten på et langsiktig samarbeid

Starten på et langsiktig samarbeid

OneCo har det siste halvåret vunnet og startet opp en rekke langsiktige, og svært spennende drift- og vedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen. Dette er kontrakter innenfor både ordinært veivedlikehold og elektro, hvor noen også innehar funksjonsansvar. «Vi har en klar strategi om å bli en ledende leverandør innenfor samferdselssektoren.

OneCo har det siste halvåret vunnet og startet opp en rekke langsiktige, og svært spennende drift- og vedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen. Dette er kontrakter innenfor både ordinært veivedlikehold og elektro, hvor noen også innehar funksjonsansvar.

«Vi har en klar strategi om å bli en ledende leverandør innenfor samferdselssektoren. Disse kontraktene er et viktig fundament for konsernets videre satsning innenfor dette segmentet. Oppstarten på driftskontraktene markerer starten på et langsiktig samarbeid med flere av Statens Vegvesens driftsregioner. Det er med stor ydmykhet og engasjement vi tar fatt på oppgavene og ansvaret disse kontraktene innebærer, sier Jan Tore Klemmetsen, konserndirektør marked i OneCo.

Kort opp kontraktene:

Vestfold – Veivedlikehold m/funksjonsansvar i Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og del av Re
Kunde: Statens Vegvesen region Øst

Ansvarlig OneCo Veidrift AS: Øyvind Stokkedal
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Østfold/Halden – Veivedlikehold m/funksjonsansvar i områdene Halden, Aremark og Rakkestad
Kunde: Statens Vegvesen region Sør
Ansvarlig OneCo Veidrift AS: Øyvind Stokkedal
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Rogaland – Elektro m/funksjonsansvar ansvar for elektrotekniske anlegg i Sør-Rogaland
Kunde: Statens Vegvesen region Vest

Ansvarlig OneCo Samferdsel AS: Atle Efteland Olsen
Kontraktsperiode: Juli 2012 – 2017

Østfold – Elektro m/funksjonsansvar
Kunde: Statens Vegvesen region Øst
Ansvarlig OneCo Samferdsel AS: Stein Devold-Haagensen
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Vest – Agder – Veibelysning m/funksjonsansvar
Kunde: Statens Vegvesen region Sør
Ansvarlig OneCo Samferdsel AS: Torbjørn Rønning
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Sør-Trøndelag – Rammeavtale elektrotekniske anlegg i Sør og Nord Trøndelag
Kunde: Statens Vegvesen region Midt

Ansvarlig OneCo Midt Norge: Børge Lundhaug
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2014

Nord-Trøndelag – Skiltfornying i Nord-Trøndelag
Kunde: Statens Vegvesen region Midt
Ansvarlig OneCo Veidrift AS: Frank Stabu
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.