Stor maritim aktivitet

Base andøya

Det er for tiden stor aktivitet på OneCo sitt baseområde på Andøya ved Kristiansand.

«Det har rett og slett vært tendenser til kø for å komme inn i dokka vår. Aktiviteten har tatt seg merkbart opp på nyåret, og det er utrolig moro», sier Morten Endresen, Manager Marine & Offshore i OneCo Safe Yards AS.

Et betydelig oppsving gjorde seg gjeldende fra januar og ordreboken fremover tegner et bilde av et marked i bedring.

Av gjennomførte eller pågående prosjekter kan nevnes:

Levoli Amber
Fabrikasjon av forsterkning til kran fundament, deretter installasjon av 50t kran. Det ble også utført diverse elektroarbeider relatert til hovedtavler og kran. Oppstart, vaier spoling og test av kran ble utført i samarbeid med kran produsent. Utover dette ble det i perioden utført standard dokk tjenester.

5 års klassing av skip for Subsea7
Det utføres 5 års klasse for en av OneCo sine nye kunder, Subsea7. Klassingen som utføres i en periode på 28 dager nå i April hvor arbeidsomfanget er betydelig med leveranse av multidispline tjenester og med ansvar for og koordinering av utstyrsprodusenter i arbeid relatert til skipets hovedsystemer.

«Betydelig økning i leveranse av kosteffektive klassingstjenester er en del av vår strategi fremover. Vår lokasjon på Andøya utenfor Kristiansand fremstår som en attraktiv lokasjon i så måte. Med inngått rammeavtale med Subsea7 for tekniske service tjenester og dokk tjenester er vi på god vei i så måte», forteller Morten Endresen.

Ordreboken fremover er også i positiv utvikling hvor klassing av lektere står for tur fra mai til over sommeren. OneCo Safe Yards skal også utføre klassing i dokken av fire store offshore lektere. Lekterne er i størrelse 90x30m og vil gi god utnyttelse av dokk, fasilteter og personell i perioden

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.