Stor maritim aktivitet

Base andøya

Det er for tiden stor aktivitet på OneCo sitt baseområde på Andøya ved Kristiansand.

«Det har rett og slett vært tendenser til kø for å komme inn i dokka vår. Aktiviteten har tatt seg merkbart opp på nyåret, og det er utrolig moro», sier Morten Endresen, Manager Marine & Offshore i OneCo Safe Yards AS.

Et betydelig oppsving gjorde seg gjeldende fra januar og ordreboken fremover tegner et bilde av et marked i bedring.

Av gjennomførte eller pågående prosjekter kan nevnes:

Levoli Amber
Fabrikasjon av forsterkning til kran fundament, deretter installasjon av 50t kran. Det ble også utført diverse elektroarbeider relatert til hovedtavler og kran. Oppstart, vaier spoling og test av kran ble utført i samarbeid med kran produsent. Utover dette ble det i perioden utført standard dokk tjenester.

5 års klassing av skip for Subsea7
Det utføres 5 års klasse for en av OneCo sine nye kunder, Subsea7. Klassingen som utføres i en periode på 28 dager nå i April hvor arbeidsomfanget er betydelig med leveranse av multidispline tjenester og med ansvar for og koordinering av utstyrsprodusenter i arbeid relatert til skipets hovedsystemer.

«Betydelig økning i leveranse av kosteffektive klassingstjenester er en del av vår strategi fremover. Vår lokasjon på Andøya utenfor Kristiansand fremstår som en attraktiv lokasjon i så måte. Med inngått rammeavtale med Subsea7 for tekniske service tjenester og dokk tjenester er vi på god vei i så måte», forteller Morten Endresen.

Ordreboken fremover er også i positiv utvikling hvor klassing av lektere står for tur fra mai til over sommeren. OneCo Safe Yards skal også utføre klassing i dokken av fire store offshore lektere. Lekterne er i størrelse 90x30m og vil gi god utnyttelse av dokk, fasilteter og personell i perioden

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…