Stor sikkerhetsleveranse til OneCo

adgang

OneCo har signert kontrakt med OsloMet, tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus, om leveranse av adgangskontroll samt lås og beslag.

OsloMet har lokaler i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Avtalene med OneCo gjelder for begge anleggene, som til sammen har en bygningsmasse på cirka 180.000 kvadratmeter.

«For oss er dette to store og viktige avtaler som har en samlet verdi på ca 15 mill NOK.  Kontraktene som gjelder for lås og beslag starter allerede mandag 18. mars. Den omfatter levering, montering, vedlikehold, service og reparasjoner av lås, beslag, dørlukkere og dørautomatikk. Det kan også bli snakk om utrykningstjenester etter for eksempel innbrudd eller når dører har gått i vranglås.  

Kontrakten som omhandler adgangskontroll omfatter installasjon, montering og programmering sikkerhetsanlegget», sier Stellan Johansen, leder for den sikkerhetssatsingen i OneCo Technologies

OsloMet har flere enn 2.000 ansatte og flere enn 20.000 studenter. Eiendomsavdelingen forvalter nesten 20 bygninger som til sammen teller 180.000 kvadratmeter.

I sikkerhetsanlegget, som er av typen Lenel Onguard, finnes det i dag kortlesere som fordeler seg på 1.020 som er online og 200 som er offline. Anleggene har cirka 600 innbrudds-alarmpunkter og cirka 60 styrte dører og cirka 300 trygghetskameraer. Kortdatabasen inneholder cirka 30.000 aktive kortbrukere.

Fra kontraktsignering. F.v: Brannvern- og sikringsleder Odd Harald Johansen, seksjonssjef Gunn-Sølvi Arveschoug, seniorrådgiver Gry Lund Andersen, rådgiver Kerstin Skagerlund Vatvedt, fungerende eiendomsdirektør Olgunn Ransedokken (alle fem OsloMet), leder nordisk sikkerhetssatsing Stellan Johansen, salgssjef Jahn Gulbrandsen og divisjonsleder IKT Knut Erik Melstrøm (de tre siste fra Oneco Technologies) (foto: Even Rise).

 

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.