Store kontrakter på målerbytte

dumy1

OneCo har gjennom Teksal Øst og Teksal Hineco i det siste inngått tre store kontrakter på målerbytte med en samlet verdi på ca. 35 mill kr. Den første er til Hafslund Nett.

OneCo har gjennom Teksal Øst og Teksal Hineco i det siste inngått tre store kontrakter på målerbytte med en samlet verdi på ca. 35 mill kr.

Den første er til Hafslund Nett. Kontrakten ble inngått i januar og leveransen er allerede godt i gang. Kontrakten strekker seg til februar 2012.

I april i år har vi fått på plass en kontrakt med Energi 1. Antall målere er også her betydelig med levering frem til våren 2012.

Den tredje leveransen er for Lyse og utgjør også et vesentlig antall målere. Kontrakten mot Lyse skal være ferdigstilt i løpet av 2011.

I tillegg til disse kontraktene har vi pågående prosjekter for Hafslund og bl.a. rammeavtale på målerbytte for EB-Nett.

Teksal har de siste årene jobbet målrettet for å utvikle et godt konsept for målerbytte, noe som markedet har oppdaget. Teksal har et PDA system som er spesialbygd for målerbytte. Dette sikrer en god logistikkflyt og høy kvalitet i arbeidsprosessene.
I disse dager er det gjort en avtale med leverandøren av PDA systemet der Teksal kjøper applikasjonen. Det vil styrke vår posisjon i markedet vesentlig.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.