Store kontrakter på målerbytte

dumy1

OneCo har gjennom Teksal Øst og Teksal Hineco i det siste inngått tre store kontrakter på målerbytte med en samlet verdi på ca. 35 mill kr. Den første er til Hafslund Nett.

OneCo har gjennom Teksal Øst og Teksal Hineco i det siste inngått tre store kontrakter på målerbytte med en samlet verdi på ca. 35 mill kr.

Den første er til Hafslund Nett. Kontrakten ble inngått i januar og leveransen er allerede godt i gang. Kontrakten strekker seg til februar 2012.

I april i år har vi fått på plass en kontrakt med Energi 1. Antall målere er også her betydelig med levering frem til våren 2012.

Den tredje leveransen er for Lyse og utgjør også et vesentlig antall målere. Kontrakten mot Lyse skal være ferdigstilt i løpet av 2011.

I tillegg til disse kontraktene har vi pågående prosjekter for Hafslund og bl.a. rammeavtale på målerbytte for EB-Nett.

Teksal har de siste årene jobbet målrettet for å utvikle et godt konsept for målerbytte, noe som markedet har oppdaget. Teksal har et PDA system som er spesialbygd for målerbytte. Dette sikrer en god logistikkflyt og høy kvalitet i arbeidsprosessene.
I disse dager er det gjort en avtale med leverandøren av PDA systemet der Teksal kjøper applikasjonen. Det vil styrke vår posisjon i markedet vesentlig.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.