Storkontrakt til OneCo på målerbytte

dumy1

    OneCo Øst har inngått storkontrakt på utrulling og strømmålerbytte til Fortum Nett. Vår leveranse er mot det spanske selskapet Telvent som igjen leverer AMS (Avansert Måle- og Styringssystem) til Fortum» sier daglig leder i OneCo Øst og markedsansvarlig for AMS i OneCo konsernet, Bjørn Vagle. Fortum dekker store deler av Østfold med over 100 000 strømkunder i sitt nett, og har sitt hovedkontor i Sarpsborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

OneCo Øst har inngått storkontrakt på utrulling og strømmålerbytte til Fortum Nett.
Vår leveranse er mot det spanske selskapet Telvent som igjen leverer AMS (Avansert Måle- og Styringssystem) til Fortum» sier daglig leder i OneCo Øst og markedsansvarlig for AMS i OneCo konsernet, Bjørn Vagle.

Fortum dekker store deler av Østfold med over 100 000 strømkunder i sitt nett, og har sitt hovedkontor i Sarpsborg.
I tillegg til selve målerbytte så inneholder leveransen til OneCo dataverktøyet (Adesso) som er basert på elektroniske arbeids ordre for å kunne planlegge og utføre målerbytter i store antall. Prosjektet innebærer også betydelig arbeid inne på nettstasjonene til nettselskapet hvor det skal det monteres konsentratorer for kommunikasjon mot strømmålerne. I tillegg til selve nyinstallasjonen omfatter prosjektet også en driftsdel.

OneCo er også en sentral leverandør på selve AMS løsningen. Det er inngått en systemintegrator avtale med Echelon som er den største leverandør av AMS målere og systemer i USA. OneCo dekker dette markedsområdet fra alle våre avdelinger, noe som er vår største styrke i dette markedet.

«Prosjektet medfører at vi har fått på plass et lokomotiv i forhold til dette satsningsområdet. Prosjektet vil sysselsette ca. 40 elektrikere igjennom en periode på ca. 20 måneder» avslutter Bjørn Vagl

Kontakt

Bjørn Vagle
E-post: bjorn.vagle@oneco.no
Mob: +47 97797164

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.