Teknologiske kontrakter innen småkraft

Teknologiske kontrakter innen småkraft

OneCo Vests avd. Energi har den siste tiden vunnet flere spennende og teknologisk tunge kontrakter på leveranse av automasjons- og elektroløsninger til småkraftverk. Holsfossen KraftverkHolsfossen Kraftverk eies og driftes av Eidsiva Vannkraft AS.

OneCo Vests avd. Energi har den siste tiden vunnet flere spennende og teknologisk tunge kontrakter på leveranse av automasjons- og elektroløsninger til småkraftverk.

Holsfossen Kraftverk
Holsfossen Kraftverk eies og driftes av Eidsiva Vannkraft AS.
Kraftverket utnytter et fall på 23,9 m i Holsfossen. Eksisterende anlegg ble bygget i 1913-1914 og ble sist ombygget i 1930. Kraftverket framstår i dag som svært nedslitt og lite driftssikkert, og Eidsiva Vannkraft AS ønsket å gjennomføre en fullstendig renovering av Holsfossen kraftverk.
Renoveringsplanen omfatter nytt inntak, utskifting og øking av dimensjon på tilløpsrør, ny maskin- og elektroteknisk utrustning og ny kraftverksbygning. Av eksisterende kraftverk er det kun terskel dam som vil bli beholdt.
Holsfossen kraftverk ligger i Gausdal kommune, ca 20 km nord for Lillehammer.
Anlegget består av 1x2500kVA Kaplan turbin med tilhørende 690V, 2500kVA synkron generator.

Leveringsomfang for OneCo omfatter kontrollanlegg, 22kV apparatanlegg, stasjons- og generator transformator, hjelpeanlegg, installasjon HS/LS og idriftsettelse av anlegg. Anlegget skal kunne driftes fra ekstern drifts sentral via IEC-60870-5-104 protokoll. Idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2013

Nye Haukeland Kraftverk
Nye Haukland kraftverk ligger i Moi i Lund kommune, Rogaland fylke. Inntaksmagasinet til kraftverket, hvor tilløpsrøret starter, heter Stemmevatn. Sluttkunde er Dalane Kraft AS.
Anlegget består av 1 stk 5500kVA Francis turbin med 1 stk 6,6kV synkron generator som skal kunne reguleres for øydrift.

Leveringsomfang for OneCo omfatter i tillegg til automasjon og installasjon også komplett installasjon av lys og varme i stasjonen samt leveranse av ny hoved transformator. Anlegget skal også kunne driftes fra ekstern drifts sentral via IEC-60870-5-104 protokoll.  Idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2013

Storelvvatn Kraftverk
Det skal bygges nytt Storelvvatnet kraftverk i Fauske kommune. Tiltakshaver er SKS Produksjon AS. Storelvvatnet kraftverk vil utnytte nedslagsfeltene for inntaksmagasinene Rupsi og Storelvvatnet, samt et mindre bekkeinntak som alle inngår i konsesjonen til Lomi kraftverk. Anlegget består av 1x5000kVA Francis turbin med 6,6kV synkrongenerator

Leveringsomfang for OneCo omfatter kontrollanlegg, 24kV apparatanlegg, komplett 110VDC hjelpeanlegg, hovedjord, installasjon, stasjons- og generator transformator, fordelingstavler. Anlegget skal også kunne driftes fra ekstern drifts sentral via IEC-60870-5-104 protokoll.  Idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2013

Les mer om...

OneCo signerer milliardavtale med Telenor  

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, har signert en avtale med Telenor om levering av entreprenørtjenester for perioden 2025-2027, med opsjon for to års forlengelse. Avtalen innebærer at OneCo blir en av Telenors hovedleverandører for utbygging, drift og vedlikehold av nasjonal infrastruktur innenfor mobil- og fastnett. Målet for både Telenor og OneCo er…

amina S Kampanjeside

Møt fremtidens elbillading: Opplev den ultimate ladeeffekten på 22 kW med sømløs tilkobling til ethvert smarthus. Ta full kontroll over bilens energiforbruk og lad når strømprisene er lavest med amina S