OneCo har stått for montasje av ca. 1,1 millioner AMS-målere for 50 nettselskaper  i Norge de tre siste årene. Blant store kunder kan nevnes; Agder Energi, Lyse, Nettalliansen, Soria og Hafslund.

 

Vi har gjennom dette tilegnet oss en solid kompetanse på gjennomføring av store utrullingsprosjekter som krev høy effektivitet og god logistikk.

Våre leveranser består bl..a av:

  • Utrulling av større AMS prosjekter inkludert prosjektledelse, logistikk, installasjon, kundebooking, drift og rapportering.
  • Utbygging og optimalisering av "nettnytte" - tilrettelegge for overvåking av nette  helt ut i distribusjonsnettet.
  • OneCo har utviklet og implementert et arbeidsordresystem som tar hånd om hele verdikjeden. Dette gir effektiv planlegging, booking, gjennomføring, logistikk og rapportering. Systemet viderutvikles av ReSight under navnet PowerCatch.

 

Bjørn Vagle

Salgsjef AMS

+47 97 79 71 64
Send e-post